Masterdata management


Posted by Joakim Löves on 11/05/2020 09:03

Slik kan Bouvet hjelpe din virksomhet med håndtering av Masterdata

1. Få orden i sysakene gjennom analyse av alle Masterdata

Data kan være så mangt, det er fort gjort å gå seg vill i definisjoner og begreper. Innen begrepet data har vi blant annet, Masterdata, Metadata, Geodata, Transaksjonsdata, Strukturerte data, Ustrukturerte data og ikke minst Big Data.

For mange bedrifter blir alle disse typer data benyttet, og fordi «alt henger sammen med alt» på tvers av systemer, prosesser og organisasjoner, er det ofte lurt å først få orden i masterdataene for å virkelig kunne utnytte de andre dataene til for eksempel maskinlæringsprosjekter eller større prosjekter. Ved å få «orden i sysakene» først, blir scopet på prosjektet også mer oversiktlig.

I et masterdataprosjekt anbefaler vi som regel alltid å starte med strukturering av Masterdata som benyttes i selskapets ERP-prosesser. Deretter anbefaler vi å følge en agil tilnærming hvor det jobbes med en definert «backlog». Vi mener det har lite for seg å sette opp prosjekter for eksempelvis Big Data og Machine Learning dersom kvalitet og strategi for hvordan masterdataene blir benyttet i og mellom ERP-systemene er utilfredsstillende. Som en del av dette arbeidet vil vi også sette opp en oversikt over typer data og kilder som finnes i systemene til selskapet.

Ved å løse oppgaven på denne måten vil selskapet gjøres i stand til å ha en agil tilnærming, hvor hvilke områder som skal prioriteres, og i hvilken rekkefølge, velges ut fra en kostnad-nytte-vurdering. På denne måten sikres det en raskere realisering av verdi fra investeringen, samtidig som ressursene brukes der det er mest å hente forretningsmessig uten for stor belastning på organisasjonen. Vi sikrer også at vi sammen får mulighet til å justere underveis når det er hensiktsmessig. 

Ønsker du en grundigere forklaring? Da anbefaler vi deg å ta en titt på denne forklaringsvideoen

2. Sømløse S/4HANA-dataoverføringer med Winshuttle

Bouvet er partner med Winshuttle og flere av våre kunder benytter deres programvare til å effektivisere hverdagen. Winshuttle Studio lar deg overføre dine stamdata eller transaksjonsdata til S/4HANA på en effektiv måte. Det er også smart å delegere overføringsoppgaver til bedriftsbrukere som er ansvarlige for dataene.

Du kan trekke ut data fra SAP ECC-systemene direkte til Excel, hvor du kan rydde og manipulere dataene – og validere dem mot SAP, før du laster dataene opp i det nye S/4HANA-systemet. Du kan registrere transaksjoner, bruke SAP-tabeller eller BAPIer for raskt å lage robuste og fleksible dataoverføringsscenarier som også kan brukes til pågående vedlikeholdsaktiviteter lenge etter at du har gått live på S/4HANA. 
Se link for mer detaljert informasjon om muligheten med Winshuttle.

Les mer om hvordan vi jobber med SAP og hvilke SAP-tjenester vi kan tilby her!

3. Masseoppdatering i eksisterende database

Daglige vedlikehold av masterdata er krevende når det dukker opp situasjoner hvor det er nødvendig å oppdatere en stor mengde av dataene, som for eksempel ved en kommunesammenslåing. Dette kan være tidkrevende og ikke minst svært kjedelige oppgaver dersom SAP GUI benyttes til å gjøre oppgaven, eller du er avhengig av utvikling av programmer som håndterer dette fra gang til gang.

Ved hjelp av verktøyet Winshuttle kan du vedlikeholde masterdataene med kraftige, Excel-baserte løsninger som kan lage eller oppdatere tusenvis av poster i løpet av minutter. Dette gjør du helt uten SAP-programmeringsferdigheter, da alt håndteres gjennom std.. Ved bruk av Excel-funksjonalitet følger en enkel 3-trinns prosess som validerer data før de legges inn i SAP.
 

Kontaktpersoner

Eivind MartinsenEivind Martinsen
Serviceleder
+47 915 43 390
eivind.martinsen@bouvet.no

Espen EngerEspen Enger
Oslo
+47 992 75 701
espen.enger@bouvet.no

Renate ThoresenRenate Thoresen
tlf: +47 40469445
renate.thoresen@bouvet.no
Bouvet


More news in the same category

Tags: bouvet, cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, logistics, sap knowledge