Klimarapport - Bra for din bedrift. Bra for miljøet.


Posted by Joakim Löves on 04/03/2021 10:13

Sonya

Bærekraft og reduksjon av klimautslipp kommer, ikke overraskende, for fullt fremover og blir et dokumentasjonskrav på lik linje med økonomi, kompetanse og kapasitet for bedrifter. 

Sonya har i løpet av kort tid blitt den best likte appen for føring av utlegg og reiseregninger og nå lanserer vi en ny modul som forenkler og automatiserer rapportering i forbindelse med utslipp på reiser og transport. Verktøyet gir deg et meget godt oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest i din virksomhets klimafotavtrykk. 

Den kalkulerer kjøreavstand, logger kvitteringer for taxiturer, flybilletter og overnatting ut ifra tid, type, valuta og moms og utregner deretter hvor mye hver ansatt, avdeling eller prosjekt forurenser på hver eneste forretningsreise og leverer deretter en ferdig miljørapport. Helt automatisk og uten merarbeid for de ansatte. 

Miljøregnskapet kan dermed gjøres på en brøkdel av tiden, samtidig som du på en oversiktlig og motiverende måte kan kutte i klimafotavtrykket 

Norske Skog rapporterer om en svært vellykket utprøving av tjenesten og omtaler den som både strukturert og effektiv. 

Ønsker du å vite hvordan Sonya kan integreres med SAP hos dere? Kontakt oss på support@sonya.com 

apps

More news in the same category

Tags: apps consulting, hr, remuneration