Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, sier at vi er raske ved å ta i bruk nye digitale løsninger.


Posted by Eva-Maria Fahrer on 25/11/2019 15:30

For ikke så lenge siden da Norge lanserte et nytt digitalt førerkort hadde i løpet av 24 timer 700 000 nordmenn lastet ned appen enligt digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Nå har over 1 millioner nordmenn lastet ned sitt digitale førerkort. Interessen for Vegvesenets nye brukertjeneste er rekordstor. [25.10.2019] Link

I sin tale på Norsk-Tysk Handelskammer 20. november fokuserte digitaliseringsminister Nikolai Astrup på kjerneaspekter av regjeringens nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og samarbeidsområder mellom Norge og Tyskland på feltet.

– Vi kommer ikke til å nå FNs bærekraftmål uten bruk av ny teknologi og digitalisering. Og ettersom vi skal nå de mange og ambisiøse målene innen 2030, må vi akselerere fremgangen, innledet statsråden foredraget sitt. 

Norge trekkes ofte frem som et forbilde hva gjelder digitalisering generelt og innen offentlig forvaltning spesielt, for eksempel med internettportalen Altinn som muliggjør digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige myndigheter, eller ID-porten som er en innloggingsløsning for hele den offentlige sektoren. I juni i år la den norske regjeringen fram sin digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 i samarbeid med kommunens interesse- og samarbeidsorganisasjon KS. I sin tale trakk Astrup frem områder innen offentlig forvaltning hvor Norge kan bli bedre.

– Til nå har den enkelte offentlige virksomhet gjort veldig mye positivt for å forenkle for næringslivet, men det skjer lite på tvers. Vi har pekt ut syv livshendelser som vi i første omgang skal prioritere å gjøre sømløse, en av disse er oppstart og drift av bedrift. Skal du starte et serveringssted i dag, så er det 18 ulike offentlige myndigheter som er involvert med like mange skjemaer du må fylle ut i løpet av det første året. Vi kan ikke ha det sånn. Målet med digitaliseringsstrategien er at de 18 skal oppleves som én prosess, sier statsråden. ..

Les hele artikkeln og video på Norsk-Tysk Handelskammer sin blog.

 

Några ytterligare noteringar fra mig.

  • GDPR relerna är väldigt bra, kopieras nu i Californien och kommer kopieras i fler länder enligt Nikolai Astrup 
  • 86% av alla Norrmn är på 4G 100 m/s
  • Den ny norsk digitaliseringsstrategi for offentlig sektor er etisk og människovänlig
  • Stora utlänska bedrifter gör stora investeringar i Norge eftersom det finns tillgång till Energi og ett bra regelverk
  • I många länder även t.ex Tyskland finns inte något lands-register vilket gör att de inte kan skapa e-tjänster för medborgana som Altinn
  • När staten har 560 Miljarder för innköp är det viktigt att staten satsar på innovativ anskaffelse/innovativa inköp
  • Små kommuner sammarbetar på kryss og det finns många exempel på framgång med digitalisering
  • YR är ett bra exempel på innovation - de har gjort väderdata gratis vilket förändrat hela väder businessen.

 

 

 

 

Eva-Maria FahrerArticle published by EM, text taken from summary published at Norsk-Tysk Handelskammer website. SBN-Adfahrer er medlem.
Do you have ideas or wishes or comments?  

SBN-Adfahrer is planning to start an Innovation Team adressing actions to reach United Nations Targets for Sustainable Development by using technology. Link UN. Interested? Please get in touch. Contact information em(at)sbn.no  +47 922 52 539.


More news in the same category