Norsk medisinsk syklotronsenter (NMS) signerer avtale med NTT DATA Business Solutions


Posted by Joakim Löves on 23/02/2022 09:30

NTT DATA

NTT DATA Business Solutions har blitt valgt til å bistå i digitaliseringen av NMS. Prosjektet omfatter innføring av teknologistøtte gjennom hele verdikjeden i alt fra innkjøp, produksjon, salg og distribusjon samt økonomi og HR.

NMS produserer og utvikler kortlivede radioaktive farmasøytiske produkter til bruk i PET-skanninger, og er en av de største enkeltsatsingene på avansert medisinsk forskning og diagnostikk som er gjennomført i Norge. Syklotronsenteret eies av Oslo universitetssykehus HF, Universitet i Oslo og Akershus universitetssykehus HF.

– Vi er svært stolte av at Syklotronsenteret har valgt NTT DATA Business Solutions som partner til deres digitale transformasjon. Det er ikke til å legge skjul på, at det er givende og spennende å få lov til å jobbe med en så viktig aktør i legemiddelindustrien. NMS, som i dag forsker, diagnostiserer og kanskje i nær fremtid også vil være med å behandle noen av våre mest alvorlige sykdommer, skal utvilsomt ha fokus på sin kjernevirksomhet og ikke hemmes av manuelle rutiner og systemløsninger som ikke snakker sammen. Vi er allerede godt i gang med prosjektet og har etablert et godt partnerskap, sier Morten Arnesen, CEO i NTT DATA Business Solutions.

Les hele artikkelen på denne lenken


NTT DATA


More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, ntt data business solutions, supply chain