Norske Skog vil bruke Sonya’s reise miljørapport


Posted by Joakim Löves on 18/02/2021 10:40

Norske Skog vil bruke Sonya’s miljørapport for å forenkler og automatiserer rapportering i forbindelse med utslipp på reiser og transport. Sonya’s miljørapport kan kalkulere hvor mye hver ansatt, avdeling eller prosjekt forurenser på hver eneste forretningsreise og leverer deretter en ferdig miljørapport. sier Kjell Rune Monsø, daglig leder i Sonya AS. Helt automatisk og uten merarbeid for de ansatte. Med Sonya på laget kan du få god miljøsamvittighet, avslutter Monsø. 

I mars lanseres Sonya’s miljørapport, en tjeneste som forenkler og automatiserer rapportering i forbindelse med utslipp på reiser og transport. Sonya skal forenkle rapporteringen for både bedrifter og deres ansatte og automatisere rapporter som «Utlegg, Reise og Kjørebok», en kjent tidstyv for mange bedrifter, sier Kjell Rune Monsø, daglig leder i Sonya AS. Sonya’s miljørapport kan kalkulere hvor mye hver ansatt, avdeling eller prosjekt forurenser på hver eneste forretningsreise og leverer deretter en ferdig miljørapport. Helt automatisk og uten merarbeid for de ansatte. Med Sonya på laget kan du få god miljøsamvittighet, avslutter Monsø. 

Torgeir Okstad ved Norske Skog rapporterer om en vellykket utprøving av regnskaps-appen Sonya da pilotbrukere i selskapet har gitt tilbakemeldinger om at appen er meget brukervennlig. Les "Norske Skog bruker reise og regnskaps-app" artikel her

Les mer på:
Sonya’s miljørapport
Norske Skogs bruk av Sonya

Kjell Rune Monsø


SONYA

More news in the same category

Tags: apps consulting, hr, remuneration