At Norske Skog flytter SAP-forvaltning tilbake til Norge bekrefter homeshoring-trenden


Posted by Joakim Löves on 03/04/2019 12:57

At Norske Skog flytter SAP-forvaltning tilbake til Norge bekrefter homeshoring-trenden.

Etter å ha lagt SAP-forvaltningen til Filipinene i over 10 år, flytter nå Norske Skog tjenesten hjem til Norge og Bouvet. Til tross for nesten fire ganger timesprisen er målet fortsatt å redusere kostnadene.

Norske Skog er en av verdens største produsenter av publikasjonspapir, og har drevet med papirproduksjon i over 50 år. De har 2500 ansatte, 7 fabrikker fordelt rundt om i Europa, Australia og New Zealand, og omsetter for 12 milliarder i året.

Etter flere turbulente år med alt for stor gjeldsbyrde, som endte i konkurs for morselskapet, er det nå kommet inn nye eiere. Selskapet har med andre ord fått en ny start, og den er Bouvet så heldige at vi får lov til å være med på.

Bakgrunn for avtalen
Børge Teigland, Vice President for IT i Norske Skog, er veldig spent på valget de nå har tatt. I over 10 år har SAP-forvaltningen blitt gjort i Filipinene, men ettersom omfanget av leveransen gradvis har blitt mindre, samt at de har slitt med kvalitetsproblemer, var det på tide å flytte tjenesten nærmere selskapet.

– Offshore-leveranser krever tett oppfølging, samt en viss grad av tilstedeværelse. Jo mindre leveransen er, og jo lengre unna leveransesenteret er, dess vanskeligere blir det å gjøre dette på en god måte. En liten leveranse langt hjemmefra er altså ikke optimalt. Å flytte leveransen til Europa mener vi derfor var den beste løsningen for oss, forklarer Teigland.

Å skulle betale fire ganger så mye i timen for konsulentene og samtidig spare penger, høres ut som et rart regnestykke, men Teigland understreker at det hele handler om mye mer enn timespriser.

– Vi slet ikke bare mye med kvaliteten på forvaltningen, men merket også at kulturforskjeller og dårlig kommunikasjon gjorde samarbeidet utfordrende. Vi tror at effekten av å være tettere på hverandre, ha konsulenter med bedre kompetanse, samt å knytte seg til en samarbeidspartner som utfordrer måten vi tenker og gjør ting på, vil gjøre denne leveransen billigere og mer gunstig enn den forrige, utdyper Teigland.


Regionsdirektør i Bovuet, Torgeir Nilsen (t.h) og Chief Group Controller i Norske Skog, Tore Hansesætre, med undertegnet avtale.

En samarbeidspartner
En annen viktig faktor for homeshoringen var at Norske Skog ønsket en sparringspartner som både kan diskutere muligheter, men også være med på å gjennomføre dem.

– SAP-forvaltning krever mer enn bare teknisk forståelse. Det krever også en inngående forståelse av hvordan forretningen drives. Kunnskap og erfaring rundt det å drive forretning var derfor viktig. Vi offshorer fortsatt flere tjenester som vi mener er mer lønnsomme å holde i utlandet, men SAP-forvaltningen krever en bredere forståelse og bredere kunnskapsområde. At vi i tillegg får et sparringsmiljø rundt hva som er gjennomførbar når det dukker opp ideer og muligheter, var også svært viktig for oss, forklarer Teigland.

Vil det lønne seg med homeshoring?
Norske Skog er ikke alene om å flytte IT-tjenester tilbake fra utlandet. Etter lengre tid med med mye offshoring av IT-tjenester til utlandet for lavere timespriser, har det skjedd noe i markedet. Teigland mener dette er en naturlig reaksjon av at selskaper nå har bygget seg opp erfaring fra offshoring.

– Etter å ha offshoret tjenester over en lengre periode, tror jeg mange har blitt mer bevisste på hva de faktisk får for pengene. Det er nemlig ikke bare timesprisene som teller. Det betyr, som i vårt tilfelle, at det noen ganger vil være mer lønnsomt å betale mer for å øke kvaliteten på leveransen. Som en forlengelse av dette, vil nok de aller enkleste leveransene fortsatt gjøres i utlandet, mens de mer utfordrende og kompliserte leveransene kanskje homeshores, eller til og med tas inhouse. SAP-forvaltning er en slik kompetansebasert tjeneste – som gjør at du kan tjene inn de høyere timesprisene på bedre kvalitet i leveransen, avslutter Teigland.

Forsker bekrefter: Jevn flyt de siste årene
Magne Jørgensen, forsker ved Simula, kan bekrefte at det har vært en jevn flyt av homeshoring de siste årene, og han tror også at dette vil fortsette, særlig blant de som har offshoret til Asia. Han har ikke merket samme grad av homeshoring fra Øst-Europa.

– Det er flere årsaker for homeshoring, og forklaringen er derfor ofte sammensatt. Jeg tror blant annet mange nå har innsett at det medfører store utfordringer å ikke ha IT-utviklingen nær resten av forretningen. Ting tar lengre tid, kommunikasjon er vesentlig vanskeligere, og man opplever ofte dårligere domeneforståelse. I tillegg opplever mange at kvaliteten på tjenestene kanskje ikke er så god som forventet, samt at kostnadsbesparelsene på langt nær er så store som de hadde regnet med – noen ganger ikke tilstede i det hele tatt, forklarer Jørgensen.


På fabrikken i Halden produseres det flere hundre tusen tonn papir årlig.

Hovedfordelene med offshoring har tradisjonelt vært tilgang til mer og bedre kompetanse og lave lønnskostnader, men Jørgensen forteller at det har vist seg svært vanskelig å hente ut disse fordelene.

– For å sikre god kompetanse når du offshorer, krever det svært god prosjektstyring og dyktighet i å velge kompetanse. For å få en kostnadsgevinst må i tillegg koordinerings- og kommunikasjonskostnadene holdes nede. Risikoen for kvalitets- og leveranseproblemer kan reduseres ved krevende tiltak, men dette er noe mange mislykkes med. Undersøkelsene våre i Simula viser tydelig at IT-prosjekter der prosjektteamet sitter lokalt, helst med en god blanding av interne og eksterne ressurser, samt produkt- eller prosesseiere, gir best resultat, forklarer Jørgensen.

Det er med andre ord mange faktorer som skal ligge til rette for å lykkes med offshoring. Jørgensen påpeker derfor videre at det generelt sett er enkle tjenester, ren hyllevare og hardware-nære tjenester som lykkes best offshore. På den andre siden så mener Jørgensen at mye tyder på at kompleks IT-utvikling som krever god domeneforståelse og forståelse av systemportefølje, er tjenestene det er lurest å holde tettest på forretningen. Her får han også støtte fra Bo Hjort Christensen, Høyskolelektor ved BI og ERP-ekspert.  

– Jeg har stor forståelse for beslutningen til Norske Skog om å flytte applikasjonsforvaltningen til Norge og til et norsk fagmiljø. Forvaltningen av virksomhetskritiske applikasjoner som f.eks. SAP, krever en helt særskilt type kunnskap som inneholder elementer av kulturforståelse og kunnskap om norsk arbeidspraksis. For ikke å snakke om evnen til å omsette Norske Skogs operasjonelle strategier i et optimalt løsningsoppsett. Å bygge en slik flerdimensjonal kunnskapsplattform forutsetter faktisk «analog» kontakt mellom applikasjonsforvalter og kunde. Det handler tett og god kommunikasjon, oppsummerer Christensen.

Hurum: God digitalisering krever «tett på»
Vår egen Daglig Leder, Sverre Hurum, understreker først og fremst at nærhet til forvaltning og utvikling kan åpne opp for flere muligheter for en organisasjon. Samtidig har det, i en tid hvor vi opplever mangel på teknologi- og digitaliseringskompetanse, vært en utfordring at denne kompetansen offshores, slik at vi ikke får optimal utvikling her hjemme. Hurum legger derfor også til at homeshoring vil gi større mulighet for å øke vår digitaliseringskompetanse og skape flere arbeidsplasser.

– Vi opplever ikke bare digitalisering på alle arbeidsplasser, men også ellers i samfunnet. I dag er nemlig teknologi en del av alt som skjer i en organisasjon. Digitalisering handler dog om mye mer enn bare det å forstå teknologien og hvordan den fungerer. Det handler like mye om å se muligheter for hva teknologien kan brukes til og hvordan den kan bidra til at virksomheten lykkes. I den sammenhengen må ledere forstå hva digitalisering er og at de må sitte tett på utviklingen. Dagens utvikling går så raskt, er så nær forretning og krever så tett kommunikasjon at nærhet er helt nødvendig. Dette bekreftes også ved at vi nå ser at flere store norske bedrifter homeshorer utvikling og forvaltning til Norge, avslutter Hurum.

Link til den opprinnelige artikkelen


More news in the same category

Tags: bouvet, it, hana, projects