Norske Skog har testet reiseregning i Sonya med gode resultater


Posted by Joakim Löves on 03/02/2021 15:55

Torgeir Okstad, Senior Advisor, Business Process Support, Norske Skog AS
Torgeir Okstad, Senior Advisor, Business Process Support, Norske Skog AS

Norske Skog rapporterer om en vellykket utprøving av regnskaps appen SONYA siden i fjor høst. På grunn av pandemien og minimal reiseaktivitet er SONYA ennå ikke distribuert, men pilotbrukere i selskapet har rapportert at appen vurderes som meget brukervennlig.

Det er praktisk at for eksempel lokale bomavgifter blir beregnet automatisk, eller kvittering fra flytoget automatisk dukker opp i appen . Det er opprettet kommunikasjon mellom SONYA og SAP. Godkjente reiseregninger i SONYA overføres og lagres i SAP på samme måte som ved manuell registrering i SAP. SONYA har en API som muliggjør dette på en strukturert og effektiv måte, sier Senior advisor, Business process support Torgeir Okstad ved Norske Skog. SONYA har fulgt opp med nyttig veiledning underveis i den prosessen, legger han til.

Regnskaps og økonomiavdelingen administrerer dataoverføringen fra via SONYA med en egen transaksjonskode i SAP. 

Når en reise er overført, må reisen godkjennes og videre posteres på vanlig måte i SAP. Er det noe som ikke stemmer, kan det sendes melding til den ansattes app om at noe må endres. Etter planen kommer Norske Skog i første omgang til å iverksette SONYA for alle ansatte på hovedkontoret i Oslo.
 

Apps Sonya

 


More news in the same category

Tags: apps consulting, hr, remuneration, it, hana, projects, supply chain