Nortura og itelligence i gang med tidenes SAP-utrulling


Posted by Joakim Löves on 13/06/2019 13:50

itelligence har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen. Forarbeidet er gjort, piloten er gjennomført og samarbeidet mellom Nortura og itelligence fungerer bra. Foruten trøndernes kjøttprodusent nr. 1, Malvik, bruker også fabrikken på Otta SAP i alle ledd i produksjonen. Representanter fra Nortura sier det slik: – Det er gledelig å se at systemet fungerer og at vi nå tar ut flere og flere av gevinstene SAP gir.

Prosjekteier i Nortura, Erik Høeg, tok over prosjektet fra kundens side ved nyttår. – Det er gjort gode og konstruktive grep i Nortura for å sikre en vellykket utrulling, sier Erik. Han sier videre at når alle fabrikkene våre i hele Norge nå skal over, lykkes vi kun om Nortura og itelligence jobber konstruktivt og godt sammen. – Det er gledelig å se at nettopp dette nå skjer.

Før sommeren rulles det ut ytterligere to fabrikker, og da er de fire første i gang. Prosjektet skal rulle ut SAP til flere enn 30 fabrikker over en periode på 2 år.

Les mer om våre prosjekter her.
 


More news in the same category

Tags: cx, retail, it, hana, projects, ntt data business solutions