Ny primus motor for Faggruppe SAC


Posted by Didrik Arstad on 13/12/2022 09:20

I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling ble faggruppe eller SIG (Special Interest Groups) for SAC opprettet i 2019.

Vi tror at under bestemte forutsetninger er mer formelle faggrupper et verdifullt supplement til det som finnes av uformelle nettverk blant våre medlemmer og som også dyrker felles interesser og nytte innen både fag og funksjoner/roller eller også datasystemer. 

Mandat for faggruppe for SAC er fortsatt:

"Å drive læring og kunnskapsdeling i implementering, bruk og utnyttelse av SAP Analytics Cloud for kunder av SAP. " Av naturlige grunner blir SAP Data Warehouse Cloud også en del av gruppens fokusområder.

Sveinar Urstad, Principal Analyst hos Equinor, har hatt dette vervet som primus motor siden starten og har som følge av det store NextGen-prosjektet i Equinor ønsket avlastning. 

Da er det ekstra nyttig og verdifullt at Martin Kyseth, Analyst Finance & Control at Equinor har påtatt seg oppgaven som ny primus motor. Martin arbeider til daglig med SAC i Equinor og tilhører den samme avdelingen i Equinor som Sveinar Urstad og Steinar Ellingsen. Martin Kyseth er Siviløkonom fra NHH.

Alle medlemmer av SBN og alle som har interesse av SAC eller generelt Analytics eller Rapportering, enten man har SAC eller lignende systemer eller vurderer å se nærmere på dette, kan være med i gruppen. 

Vi planlegger for neste faggruppedag i mars 2023 og du er hjertelig velkommen til å spille inn forslag til temaer og bidrag på nedenstående adresser:

Martin KysethMartin Kyseth
Analyst Finance & Control at Equinor
MKYS@equinor.com
LinkedIn


 

 Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 90562921
da@adfahrer.com
LinkedIn

 

 


More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge