Oppfølging av sykmeldte ansatte


Posted by Joakim Löves on 24/11/2020 10:26

Sariba

Med Sariba Care gir du lederne i din bedrift et verktøy som hjelper dem med å følge opp ansatte i sykefravær. Løsningen veileder lederne gjennom sykefraværsprosessen og sørger for at myndighetenes krav, regler og frister ivaretas i alle steg.

Når du tar i bruk Sariba Care vil du strømlinjeforme sykeoppfølging i din bedrift, noe som både reduserer sykefraværsprosenten og sparer bedriften for betydelige kostnader.

Beregninger NHO har foretatt viser at en gjennomsnittlig kostnad for sykdom er 2.900 kr. pr dag, og refusjonen fra NAV utover arbeidsgiverperioden er 2.400 kr. Med redusert sykefraværsprosent vil din bedrift oppnå store kostnadsbesparelser.

Når du tar i bruk Sariba Care får du:

  • Veiledning og beste praksis for oppfølging og tilrettelegging av sykefravær
  • Rapporteringsverktøy mot NAV og fastlege som tilfredsstiller lovkrav
  • Automatisk påminnelser til ledere når et oppfølgingspunkt nærmer seg fristen
  • En pedagogisk og brukervennlig tilnærming

Vil du vit mer er du velkommen til å ta kontakt med Håvard Aspenes.

Link til hele artikkelen finner du her.


Sariba holdt også en presentasjon om dette emnet i HR-sporet på SBN-konferansen. Opptaket fra den finner du nedenfor:

More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba