Opptak og presentasjoner fra HR-dagen


Posted by Joakim Löves on 07/05/2020 11:21

Vårt årlige F2F-treff for HR interesserte ble i år holdt som en virtuell dag 6. mai hvor deltakerne var med fra egen PC.  Over 70 personer deltok, de fleste på hele dagen og noen på utvalgte presentasjoner. 

Dagens hovedfokus var:  

  • SuccessFactors og Employee Experience 
  • Konsekvenser av COVID-19 

Takket være dyktige og inspirerende foredragsholdere ble det en vellykket dag. Selvfølgelig går vi glipp den personlig relasjonsbyggingen når møtet holdes virtuelt, så vi håper fremtiden vil gi oss muligheten til å både holde virtuelle møte med de mulighetene det gir, men også fortsette å gi våre medlemmer mulighet å treffes personlig.      

For agenda med slides og opptak, se linken under.

https://sbn.no/no/catalog/products/hr-2020

Vi har også begynt å jobbe med SBN-konferansen som er planlagt 3. og 4. november i Oslo-området. Hvis noen har ideer om hva vi skal med i HR-programmet eller ønsker å presentere noe selv, ikke nøl med å ta kontakt med meg.

Bernt BakkenMvh
Bernt Bakken  
SBN / Adfahrer
E-mail: bb@adfahrer.com  
Telefon: +47 480 34 248
 


More news in the same category

Tags: cognizant, hr, remuneration, sap, sap knowledge, sariba