Rapporterer ditt firma HR informasjon til myndighetene via Altinn – Les her!


Posted by Joakim Löves on 09/12/2019 13:42

Altinn hever kravene til sikkerhet i kommunikasjon fra 14. januar.

Kravene fra Altinn er:

  • Kun support av protokoll TLS1.2
  • Elliptic curve cryptography (strengeste kryptografi tilgjengelig nå) vil være de eneste cipher som støttes
  • For en begrenset period evil også GCM (SHA256) cipher suite være støttet

 Vær sikker på at deres PI/PO er satt opp til å støtte dette.

Elliptic curve cryptography er bare tilgjengelig fra PO 7.5 SP 8 (Note 2708581) og over, og i Cloud Platform Integration (CPI) Altinn integrasjonspakken for CPI, vil finnes her når den er frigitt https://api.sap.com/. Merk at denne kan kun benyttes fra HCM 608.

TLS 1.2 støttes i lavere versjoner av PI/PO fra nivåene som er nevt i note 2284059, Update of SSL library within NW Java server.

En workaround kan være å benytte en reverse proxy og terminere SSL kallet  i web dispatheren og at det er denne som fortsetter kallet til Altinn.

Marit AndersenHar du spørsmål kontakt Marit Andersen eller opprett en incident/OSS melding til komponent BC-XI-CON-AFW-SEC.
 


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sap, sap knowledge