S5 tilbyr automatisering og streamlining med MediusFlow for SAP


Posted by Joakim Löves on 02/05/2019 10:20

S5 tilbyr sine SAP- brukere MediusFlow, dette bidrar til en fakturahåndtering som gir dere det høyeste nivået av automatisering og effektiviserer prosessen av fakturahåndteringen. Ved å ta i bruk MediusFlow for SAP oppnår du en mer effektiv hverdag, større innsyn og full økonomisk kontroll.

Som en fullstendig skybasert løsning kan MediusFlow enkelt rulles ut uten bruk av omfattende IT-ressurser. Uansett om SAP er eneste ERP-system eller en del av et mer komplekst datalandskap, får virksomheten tilgang til de mest avanserte og nyttige fakturahåndteringsfunksjonene. 

Med MediusFlows løsning for SAP får dere:

  • enkel integrasjon ved hjelp av standard BAPI-er og RFC-er
  • avansert fakturaautomatisering med minimal innvirkning på SAP-miljøet
  • automatisert fakturamatching av toveis og treveis matching-scenarioer
  • automatisering for månedlige rutiner (periodehåndtering)
  • automatisert matching mot planlagte leveringskostnader

Den enkle og automatiserte prosessen gjør behandlingen av leverandørfakturaer mye raskere. Bedrifter som bruker MediusFlow, har kuttet behandlingstiden for leverandørfakturaer til i gjennomsnitt 7 dager. Noen helt ned til 1 eller 2 dager.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt Sveinung Gehrken


More news in the same category

Tags: finance, analytics, s5 consulting