Samarbeid om de beste GDPR-løsningene


Posted by Joakim Löves on 13/03/2019 13:18

Sariba

Sariba har inngått et samarbeid med 2BM. Sammen jobber de for å levere de beste GDPR-løsningene til deg som SAP-kunde. De har hjulpet over 10% av det Skandinaviske SAP-markedet med å få på plass løsninger som sørger for at regelverket knyttet til GDPR overholdes.

De beste GDPR-løsningene – gjennomføring av prosjekter

GDPR-aktivitetene tilpasses din bedrifts størrelse og risikoprofil. Grunnlaget for leveransen er et lite, rimelig og nøkkelferdig prosjekt som sørger for at ditt system er satt opp i henhold til GDPR- reglementet. Vi har også erfaring med større GDPR-prosjekter. Her har vi benyttet SAP ILM. SAP ILM benyttes for å slette og blokkere ansattdata. I disse prosjektene har vi hovedsak levert sammen med SAP.

Uavhengig av størrelsen på prosjektet tar vårt arbeid utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Det vil si at vi bistår deg som kunde med å identifisere risiko, for så å finne hvilke løsninger og aktiviteter som løser denne risikoen for deg; sammen leverer vi de beste GDPR-løsningene.

Forutsigbarhet

Hoveddelen av løsningene vi tilbyr innen GDPR, leveres til fastpris. Dette gjør vi fordi det skal gi deg som kunde trygghet og forutsigbarhet. Ønsker du mer informasjon om hvilke GDPR-løsning som passer best for deg, er du velkommen til å kontakte Marita Johansen for mer informasjon.

Hva leverer vi?

Sammen leverer vi løsninger innen:

  • Personal data identification in SAP
  • Employee deletion in SAP
  • Subject access reporting.

Les mer om GDPR-løsningene for SAP på 2BMs nettsider.

Ønsker du mer informasjon?

Mange opplever at regelverket knyttet til GDPR er komplisert. Den 22. mai holdes den årlige SAP Nordic GDPR-konferansen i København. Her vil erfaringer og de nyeste løsninger og metoder presenters sammen med GDPR-eksperter fra SAP. For å gi deg ytterligere informasjon om hvordan du best kan håndtere risiko knyttet til GDPR er det planlagt en serie med webinarer.

Du er også velkommen til å kontakte Marita Johansen direkte. Du kan lese mer om hva Sariba kan gjøre for deg på våre nettsider.


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba