SAP Concur - når fokus er på kostnadskontroll og Innkjøpsrestriksjoner.


Posted by Didrik Arstad on 04/06/2020 10:12

De fleste av våre SBN-medlemmer kjenner SAP Concur kanskje først og fremst som et avansert reiseplanleggings- og reiseregningssystem. Ikke alle er like kjent med hvilke andre muligheter som ligger i SAP Concur i en tid hvor usikkerhet gir stort fokus på likviditet og dermed kostnadskontroll og innkjøps- og reiserestriksjoner. Nå som forretningsreiser nesten ikke forekommer, om enn lettelser etter hvert vil komme, vil det fortsatt være behov for å dekke kostnader til nødvendig drift og aktivitet. Men viktigere enn noen gang er å holde oversikt over hva som forbrukes, dvs. å ha full transparens over alt som foretas av innkjøp i alle deler av selskapet, samt å sikre at likviditeten blir brukt riktig.

Ikke alle selskaper kjører alt som er gjenstand for innkjøp i sin organisasjon gjennom en vanlig innkjøpsordre eller at de har avtaler med alle leverandører. Mye innkjøp blir håndtert ofte direkte av den ansatte for deler av selskapets innkjøpsvolum og da er det at det kan være interessant å se hvordan SAP Concur's kanskje mindre kjente muligheter kan bidra til kontroll med denne type innkjøp og skape full gjennomsiktighet på innkjøpssiden i tillegg til å forenkle denne delen av forretningsprosessene.

Hvis du og din organisasjon er opptatt av kostnadskontroll og full transparens og kontroll på alt innkjøp, vil vi sterkt anbefale dette webinaret i regi av SBN i samarbeid med SAP Concur:
https://sbn.no/no/catalog/products/how-sap-concur-solutions-can-help-you-get-visibility-and-control-of-business-spend

More news in the same category

Tags: concur technologies, finance, analytics, sap knowledge