SAP ILM - effektiv forvaltning av SAP-data


Posted by Joakim Löves on 12/09/2019 08:43

SAP ILM

SAP ILM gjør det mulig å forvalte dine SAP-data på en effektiv måte. Både for å redusere store datamengder, og for å være i samsvar med juridiske og lovmessige forpliktelser. I det siste har fokuset vært for å slette HR data, men det kan også brukes i alle andre moduler.

For å si det enkelt, så forbedrer ILM den eksisterende løsning i SAP for å arkivere og slette data. Den støtter hele livsløpet til både eksisterende og arkivert data. Den legger altså et lag på toppen av standard arkiverings- funksjoner/objekter, som gjør det mulig å sette mer detaljerte regler.

Eksempelvis slik som dette, hvor skjermbildet under har 2 regler for å slette adresse data i infotype 0006, bare for Norske ansatte:

SAP ILM

På grunn av GDPR har det blitt gratis å bruke denne SAP-modulen for å arkivere/slette data som kan knyttes til en spesifikk person, og som må håndteres på grunn dette.

(Ref: Deployed on premise, this product is sold per managed system, with some capabilities for GDPR and similar data privacy regulations included in the SAP NetWeaver license)

For å bruke dette produktet må man:
•    Aktivere en Business Funksjon (Transaksjon: SFW5)
•    Aktivere services (Transaksjon: SICF)
•    Kopiere/Tilpasse roller (Transaksjon: PFCG)
•    Lage nye Audit Areas (Transaksjon: ILMARA)
•    Sette opp regelsett (Transaksjon: IRMPOL)
•    Kjøre og automatisere arkivering/sletting (SARA eller PU22)
 

S5 har svært god erfaring med både oppsett og bruk av SAP ILM. Ønsker dere mer informasjon rundt dette, kan Stian Windsland (stian@s5con.no) kontaktes.

S5 Consulting
 


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, it, hana, projects, s5 consulting, sap