SAP Inside Track i Oslo - The Future is NOW


Posted by Eva-Maria Fahrer on 20/06/2019 13:29

Lørdag 17. august arrangeres det SAP Inside Track i Oslo. Sopra Steria er stolt sponsor til en dag full av spennende temaer som innovasjon, SAP Cloud Platform, SAPUI5, fremtidens ABAP og kunstig intelligens. 

Temaet for dagen er ´The Future is NOW' og det er flere spennende innlegg fra både internasjonale og lokale SAP profiler som Craig Smehil, Paul Hardy, Sebastian Wolf, DJ Adams, Simen Larsen-Frivoll, Stein Tronstad og Ronnie Andre Bjørvik Sletta. 

Sopra Steria stiller med lokaler øverst i posthuset, men dette er et uavhengig arrangement og her er alle velkomne til en dag full av inspirasjon og kunnskapsdeling rundt spennende temaer som innovasjon, SAP Cloud Platform, SAPUI5, fremtidens ABAP og kunstig intelligens. 

NB! Det er begrenset antall billetter, så sikre deg en billett i dag!

Event Title: SAP Inside Track Oslo - The Future is NOW
Date: 17. august 2019 (09:00-16:30) + social gathering
Location: Oslo, Norway, Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14
Event URL: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/events/SAP+Inside+Track+Oslo+-+17+August+2019

Registration:  http://bit.ly/sitoslo-registration

Twitter: #sitOSLO


More news in the same category

Tags: cx, retail, it, hana, projects, supply chain