SAP Quality Management – hva er nytt i SAP QM i S/4HANA?


Posted by Joakim Löves on 21/02/2020 14:09

SAP K4U

En del medlemmer har vist interesse for SAP QM. Jeg har sett litt i SAP sine arkiver over innspilte web-møter og har funnet dette web-møte fra November 2018: ‘SAP Quality Management – What is new in SAP QM in S/4HANA?’ Selv om dette er et drøyt år gammelt bør det være relevant for de som har interesse å vite mer om SAP QM. Du kan starte opptaket ved å klikke på linken.

Dette opptaket er et av mange web-møter (opptak og planlagte fremtidige møter) som SAP levere under konseptet ‘Knowledge Transfers for SAP User Groups’. Du kan finne oversikten på denne linken eller første side på SBN sin hjemmeside.

Bernt BakkenHvis noen ønsker at vi går dypere inn i SAP QM eller har konkrete forslag til presentasjoner de kan holde / de ønsker høre, ta kontakt med meg,  
Bernt Bakken bb@adfahrer.com eller +47 480 34 248


More news in the same category

Tags: it, hana, projects, sap knowledge, supply chain