SAP S/4HANA: Hvorfor sikkerhet og kontroll ikke bør komme i andre rekke


Posted by Joakim Löves on 24/02/2021 15:51

Deloitte

Mange virksomheter har begynt å planlegge oppgraderingen til neste generasjon av SAPs plattform, SAP S/4HANA. Samtidig vurderer flere å bytte fra en annen plattform til SAP S/4HANA.

En årsak til å gå over til SAP S/4HANA kan være det kundevennlige designet, som forbedrer brukeropplevelsen. En annen årsak kan være den forenklede datamodellen, som tillater behandling av store datamengder og innebygde forretningsanalyser i sanntid.

Uavhengig av hva din årsak er, mener vi sikkerhet og kontroll burde spille en sentral rolle i transformasjonsprosjektet, blant annet fordi:

  • Uautorisert tilgang til sensitive data kan føre til betydelige bøter
  • Det kan oppstå design og arkitektur-feil
  • For lite fokus på automatisering og forebyggende kontroller
  • Utvidet angrepsoverflate

9. mars kl. 09:00 holder Deloitte et webinar hvor du vil møte Marc Nørgaard, Director i Cyber Advisory, og Gavin Campbell, Partner i Risk Advisory. De vil forklare hvordan virksomheten din kan tilrettelegge for sikkerhet og kontroll fra start, samt hvordan problemløsing etter implementering kan koste opptil fem ganger mer enn ved iverksettelse av tiltak underveis i implementeringen.

Meld deg på her.


More news in the same category

Tags: deloitte, it, hana, projects, sap knowledge