SAP SuccessFactors Recruiting + Employee Central = gevinst!


Posted by Joakim Löves on 04/11/2020 11:07

Sariba

Er du en av de mange som har tatt i bruk modulene Employee Central og Recruiting i SAP SuccessFactors? Eller er du fortsatt i tenkeboksen på om dette er løsningen for deg? Uansett hvilke av disse kategoriene du befinner deg i, tenker vi at det vil være lurt for deg å vite at disse to modulene ikke bare er fantastiske hver for seg, men at de også gir svært gode synergier når du bruker de sammen.

Opprett jobbrekvisisjonen rett fra organisasjonskartet

Når du bruker SAP SuccessFactors Recruiting og samtidig har Employee Central implementert, vil du enkelt kunne høste store gevinster ved å integrere de to modulene. Dette vil blant annet gi deg mulighet til å opprette jobbrekvisisjonen direkte fra stillingen i stillingstreet. På denne måten vil jobbrekvisisjonen «arve» relevant informasjon knyttet til stillingen, og du vet at informasjonen både er oppdatert og korrekt.

Sariba


Hent informasjon fra Employee Central

I modulen Employee Central finner du en oversikt over all informasjon for de ulike stillingene, og det er denne informasjonen som tas med over på jobbrekvisisjonen. Typisk informasjon som det er relevant å videreføre til jobbrekvisisjonen er:

 • Stillings- og organisasjonsdata
 • Rekrutterende leder
 • Overordnet leder 1:1
 • Rekrutterer for avdelingen
 • HR-kontakt for avdelingen


Kopier informasjon til SAP SuccessFactors Recruiting

Alle stillinger kan være definert med en jobbprofil, og denne kan også enkelt kopieres over fra Employee Central til Recruiting. Typisk informasjon som registreres i en jobbprofil er:

 • Stillingstittel
 • Stillingsbeskrivelse
 • Krav til ferdigheter
 • Kompetansekrav
 • Sertifiseringskrav
 • Utdannelse

Sariba

Når du jobber på denne måten vil du spare mye tid ved hver ny rekrutteringsaktivitet, samtidig som du bidrar til at de forskjellige utlysningene er konsistente med tanke på hvordan de presenteres ovenfor jobbsøkere.

I tillegg sikrer du datakvalitet knyttet til jobbrekvisisjonen. Dette er særlig viktig for deg som også bruker modulen Onboarding. Grunnen til dette er at data fra jobbrekvisisjonen og søknaden til de som ansettes skal overføres både til Onboardingsmodulen og til Employee Central, hvor det skal være med på å danne grunnlag for oppretting av ny ansatt.

Har du spørsmål til SAP SuccessFactors Recruiting eller Employee Central er du velkommen til å ta kontakt med konsulentsjef Halvard Løchen.
 

Sariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba