Bouvet SAP Total Forvaltning


Posted by Eva-Maria Fahrer on 09/08/2021 09:22

Bouvet tilbyr en tjeneste som forvalter, videreutvikler og effektiviserer dine løsninger rundt SAP.

For å oppnå maksimalt utbytte av IT- og SAP-investeringene, er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov. Bouvet tilbyr en helhetlig tjeneste som sikrer at dine SAP-løsninger forvaltes, driftes, videreutvikler og effektiviseres. Vi kaller tjenesten SAP Total Forvaltning.

SAP Total Forvaltning inneholder tradisjonelle forvaltningstjenester innenfor tekniske og applikasjonsrelaterte aspekter. I tillegg får du som kunde en partner som fokuserer på innovasjon, effektivisering og endring.

bouvet SAP teknisk ForvaltningMed i pakken av tjenester kan vi nevne metoder og prosesser for gevinstidentifisering og gevinstrealisering.

Dette innebærer at vi som partner kontinuerlig fokuserer på å finne og søke etter forbedringsområder der vi kan finne potensielle gevinster og komme med en plan for hvordan slike kan realiseres. Metoder og prosesser for hypotesedrevet utvikling. En metode for å jobbe med utvikling basert på hypoteser og analyse.

Bouvet SAP Total Forvaltning inneholder følgende tre tjenester:

  • SAP Teknisk Forvaltning – sikrer den tekniske oppfølgingen og vedlikeholdet av SAP løsningene, inkludert hosting tjenester via Microsoft Azure, Google Cloud, AWS, Onpremise eller andre hosting løsninger.bouvet SAP tekniskt forvaltning

  • SAP Lisens Forvaltning – tar ansvaret for førstelinje support for SAP-standard feil, sikrer gjennomgang av rapporter fra SAP sin Earlywatch og kommer med anbefalinger om hvordan utnytte systemet bedre og mer effektivt.

  • SAP Applikasjons Forvaltning – sørger for at du som kunde har tilgang til applikasjonskonsulenter med kjennskap og kompetanse om din løsning og kan gi deg nødvendig støtte, videreutvikling og rådgivning om hvordan få mest ut av SAP-løsningen din.

Nysgjerrig på mer? Ta kontakt med oss
Thomas Wilhelmsen og/eller Susanne Åberg
Thomas:  +47 928 44 337 thomas.wilhelmsen@bouvet.no
Susanne:  +4741266416 susanne.aberg@bouvet.no

bouvet

 


More news in the same category

Tags: bouvet, it, hana, projects