Sariba hjelper deg med en løsning for oppfølging av fravær ved sykt barn


Posted by Joakim Löves on 22/08/2019 10:15

Hvis du har ansatte med barn under 12 år, vet du at de har krav på å føre fravær ved barnas sykdom. Hvor mange dager de kan føre, er avhengig av hvor mange barn de har. Har dine ansatte ett eller to barn har de krav på 10 dager. Har de tre eller flere barn har de krav på 15 dager.

Hvis noen av dine ansatte er eneforsørgere eller har barn med kroniske lidelser, kan antall dager de har krav på, økes. Dette er i så fall basert på et vedtak fra nav.

Kunne du tenkte deg en løsning for oppfølging av fravær ved sykt barn?

Løsning for oppfølging av fravær ved sykt barn

Å følge opp fravær knyttet til sykt barn kan være både en manuell og tidkrevende prosess. Dette er, blant annet, fordi antall dager i fraværskvoten kan variere fra person til person. For å hjelpe deg med denne utfordringen, har vi laget en løsning i SAP HR som følger opp akkurat dette. Løsningen vil forenkle dine oppfølgingsprosesser.

Løsningen sjekker registrert fravær for sykt barn, opp mot en kvote som oppdateres automatisk for hvert år.

Forutsetningene for at løsningen skal fungere er at den ansattes barn er registrert med fødselsdato i systemet. I tillegg må eventuelle vedtak om utvidede rettigheter være registrert, med start- og sluttdato og antall dager.

Kvoten opprettes automatisk med korrekt antall dager, og fravær, som den ansatte registrerer, trekkes fra kvoten. På denne måten unngår du at det blir registrert for mange fraværsdager.  Refusjonen du har krav på fra nav, blir også riktig.

Så lenge informasjonen om barna er oppdatert i systemet, trenger ikke din HR-avdeling bruke tid på å hverken opprette kvote eller kontrollere hvor mye fravær som er registrert. Ved behov kan likevel manuelle korreksjoner av kvoten gjøres i systemet.

Vil du ha mer informasjon, eller at vi skal sette opp løsningen for deg? Da er du velkommen til å ta kontakt med Marita Johansen.


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba