Sikkerhet og personvern i skytjenester og hyperscalers.


Posted by Bernt Bakken on 25/11/2022 10:34

SBN konferansen 2022 ble avsluttet med en spennende presentasjon av Gunn Elisabeth Løland Lending (DFØ) og Jan Morten Solhaug (Forsvaret) om temaet ‘Sikkerhet og personvern i skytjenester og hyperscalers’. De delte sine erfaringer og fortalte om utfordringer med denne type tjenester. Stein Ove Røv fra Skagerak Energi var en dyktig moderator for denne sesjonen. 

Noen stikkord fra Gunn Elisabeth sin presentasjon:

  • Hva er DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
  • Systemportefølje av SAP-systemer
  • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) - Bruk av skytjenester i DFØ
  • Føringer fra Finansdepartementet - Bruk av skytjenester i DFØ
  • DFØ HR Utrullingen
  • Erfarte utfordringer

Noen stikkord fra Jan Morten sin presentasjon:

  • Teknologisk utvikling
  • Ny teknologi – nye muligheter og sikkerhetsmessige utfordringer
  • Sky kan bety tjenesteutsetting
  • Personvern

Link til presentasjon

More news in the same category

Tags: cx, retail, hr, remuneration, it, hana, projects, sap knowledge