Slik får Aker BP full kontroll på bemanningsplaner og budsjettering, SAP webinar 24. november


Posted by Joakim Löves on 03/11/2021 14:19

SAP

Aker BP implementerer SAP Analytics Cloud Planning for å planlegge bemanning og skaffe seg oversikt over kostnader på avdelingsnivå. Ved bruk av data action, som utfører strukturerte endringer i dataen ved kopiering, allokeringer og programmerte kalkuleringer, vil Aker BP klare å effektivisere sin planleggingsprosess. 

I dette 30 minutters webinaret forteller Arve Sandanger, Business Unit Controller i Aker BP om hvilke utfordringer de trengte å løse, valg av løsning og erfaringer fra bruken av SAP Analytics Cloud Planning så langt. Han vil vise konkrete eksempler på hvordan de benytter løsningen i sin daglige drift.

Aker BP er et oljeselskap som leter, utvikler felt og produserer olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. De har ca. 1700 ansatte spredt på 5 ulike felt og mange prosjekter.

SAP Analytics Cloud er et kraftig planleggingsprogram som tilbyr brukerne mange alternativer og fleksibel modellering. Ulike verktøy kan brukes for å lage simuleringer. SAC støtter også alternative tilnærminger som driverbasert planlegging, som fokuserer på de viktigste forretningsdriverne til selskapet.

Read more and sign up here


SAP


More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap, sap knowledge