Styrk dine ansattes prestasjonsutvikling med kontinuerlig oppfølging


Posted by Joakim Löves on 14/11/2019 08:59

Velkommen til Frokostseminar med itelligence

– Styrk dine ansattes prestasjonsutvikling med kontinuerlig oppfølging.

For å drive engasjement blant dine ansatte og forbedre bevaringsgraden er velfungerende prosesser for Performance Management essensielt. Tradisjonelt er dette basert på årlige evalueringer, noe som kan skape utfordringer knyttet til både den ansattes forståelse av egen prestasjon, samt lederens kapasitet til å følge opp hver enkelt medarbeider både innenfor daglige aktiviteter og med tanke på langsiktige mål.

Ved å benytte seg av kontinuerlige vurderinger og medarbeidersamtaler sikrer man at de ansatte har innsikt i hvordan de presterer til enhver tid. CPM handler om å prioritere personlig utvikling blant dine ansatte, og gi de ansatte større eierskap til egen læring og utvikling.

Som leverandør og implementeringspartner av SAP SuccessFactors ønsker vi å invitere deg til et frokostseminar i våre lokaler på Lysaker i Oslo for å dele verdifull informasjon om trender og våre erfaringer innenfor Continuous Performance Management. Dette vil kunne gi dere en bedre forståelse for hvilke fordeler dere kan få ved å adoptere denne metoden. Vi vil også vise en demonstrasjon av hvordan SuccessFactors kan støtte prosessen for kontinuerlige ytelsesvurderinger.

Agenda
08.00 – Velkommen / frokost & kaffe
08.15 – Intro & trender i markedet v/ Jørgen Madsen, Sales Manager, HCM Nordic
08.35 – Demonstrasjon av CPM i SuccessFactors v/ Inga Solberg, Professional, HCM Talent Management
09.15 – Spørsmål og diskusjon

Dato: 28. november 2019
Tid: 08.00 – 09.30
Sted: Lilleakerveien 2A, møterom Discovery

Les mer og registrer deg her.


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, ntt data business solutions