SUGEN møte i Walldorf


Posted by Cathrine Kjær on 18/11/2019 13:29

SAP User Group Executive Network, brukergruppenes internasjonale samarbeidsforum, møtes to ganger i året. Siste halvårs møte i 2019 ble avholdet i Waldorf, 12. til 14. november. I tillegg til Adfahrers leder, Eva-Maria Fahrer stilte SBN styreformann Kolbjørn Havnes og nestleder Bente Boger.

SAP var igjen et profesjonelt vertskap for disse dagene. 

Dag 1 "Best practise" var viet tema rundt drift av brukergruppene med fokus på hvordan vi må justere organiseringen av vårt arbeid med tanke på at vi nå representerer en medlemsmasse med mye større variasjon av SAP løsninger, enn tidligere. Det ble også fokusert på den raske utviklingen og digitalisering av samfunnet som vi alle opplever. Det vil kreve at brukergruppene tilpasser sin måte å jobbe på. Jeg oppfordrer deg som leser dette, til å delta i denne forandringen ved å påta deg oppgaver i våre fagmiljøer eller stille til valg i SBN styret når det er tiden for det. Det forventes mange spennende oppgaver, og gjennom kreativ tenkning og samarbeid med andre kan du gjøre en forskjell for brukergruppens framtid, og selv vinne erfaring innenfor teknologi og nettverksbygging. 

Gjennomføring av dag 1, var forøvrig administrert av representanter fra brukergruppene fra Brasil, UK og USA. Det var et interaktivt møte basert på innlegg fra ulike brukergrupper, diskusjoner og oppsummering. 

Dag 2 "Eexecutive exchange" ble arrangert av SAP sin Global User Group Organization – GUGO. Avdelingen har som formål å være støttespiller for brukergruppene. Hensikten med dagen var å formidle kunnskap om SAPs strategi og planer for de ulike applikasjonsområdene. Det ble blant annet holdt innlegg om «SAP S/4HANA Strategy and Outlook», «Intelligent Enterprise and Integration», «SAP Cloud Platform» og «Qualtrics».

Mye handler om ulike veier til S/4HANA og at framtidens plattform vil bygge på skyløsninger. Videre så understreket SAP også denne gangen at de fortsatt ønsker å være en leverandør som leverer ende til ende løsninger (E2E). Men de vil basere framtidens løsninger på å knytte ulike applikasjoner sammen via grensesnitt, framfor at vi skal ha alt i en og samme SAP løsning. 

Robin Manherz (Global Portfolio Planning & Commercialization) holdt et innlegg om SAP produktportefølje og strategi for denne. Hun understreket at SAP nå etter mange oppkjøp, må konsolidere og dokumentere hvilke produkter som det skal satses på framover. Det er et stort behov hos oss kunder også, å få dette dokumentert slik at det blir lettere å navigere i alle mulighetene som tilbys. Like viktig er det nok for SAP selv, å kunne ha en tydelig vei for hvilke produkter som skal tilbys for de ulike forretningsområdene.

I løpet av dagen fikk vi også demonstrert neste versjon av Market Place for «Business Scenario Recommendations» og «Customer Interaction». Det er helt klart at det jobbes med Market Place portalen, og for meg ser det ut som at den vil bli mer brukervennlig og organisert slik at man lettere finner fram til de områdene man søker informasjon om.

Du kan jo sjekke selv, anbefalingen for veien til S/4HANA: 
www.s4hana.com

Dag 3 "SUGENs rolle for brukergrupene"
Vi møtte i SAP's App-House i Heidelberg. Lokalet var innredet for gruppearbeid gjennom «Design Thinking» metoden. Dagen ble brukt til å diskutere hvordan SUGEN bør organisere sitt arbeid for å kunne være best mulig støtte for de lokale brukergruppene. Det ble mange gode diskusjoner som konkluderte med noen tiltak som for eksempel: 
•    Konkretisere/modernisere rammeverket for organisasjonen
•    Prioritere oppgaver, slik at man velger å bruke tid på noen områder som er viktig for de fleste 
•    Økt samarbeid mellom de ulike lands brukergrupper

Det har vært 3 innholdsrike dager som har gitt inspirasjon og motivasjon for videre arbeid i SBN samt utvide samarbeidet med andre lands brukergrupper. 

Skrevet av:
  Bente Boger

 


More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, sap knowledge, supply chain