Tanker om feriepenger opptjent i utland i A-meldingen


Posted by Joakim Löves on 12/06/2019 13:07

Av Tor Flugsrud, Sariba

Alt var kanskje ikke så mye bedre før, men enkelte ting var utvilsomt enklere. For eksempel rapportering av feriepenger opptjent i utland.

Feriepenger opptjent i utlandet utbetales i SAP på lønnartene OF31 «Utbetalte feriep. utland» og OF32 «Utbet. FP > 60 år utland». I A-meldingen skal disse utbetalingene rapporteres med:
• Spesifikasjon: landkode og eventuell indikator for opptjening på kontinentalsokkel
• Tilleggsinformasjon: periode for opptjening

Nærliggende å ty til triks

Så lenge en ansatt har feriepenger opptjent i ett land utenom Norge så er det helt greit. Da registreres ganske enkelt opptjeningsland og periode for opptjening i poster i infotype 3363. Men allerede ved opptjening i land nummer 2 møter du på en utfordring. Alle feriepengene opptjent i utlandet blir utbetalt på en og samme lønnart OF31 (+ evt. OF32 for senior feriepenger). Dermed lar det seg ikke gjøre, sånn uten videre, å rapportere to opptjeningsland, og fordele de utbetalte feriepengene på disse.

Derfor er det nærliggende å ty til et triks vi benyttet for den tidligere lønns og trekkoppgaven. Da opprettet vi for eksempel lønnarter for å flytte beløp fra kode 111A til 113A. Nå kan vi opprette lønnarter på tilsvarende måte for å flytte rapportering av feriepenger fra ett land til et annet.

Genereringsregler for feriepenger opptjent i utland

SAP gir oss to genereringsregler (002 og 058) for lønn opptjent i utlandet, og to genereringsregler (018 og 059) for feriepenger opptjent i utlandet. Disse er knyttet til deltype 9901 og 9906 av infotype 3363 for rapportering av opptjeningsland. Dermed kan du lett få problemer om en for samme måned skal rapportere feriepenger og ordinær lønn opptjent i flere ulike land. Men heldigvis er SAP mer fleksibelt enn som så! På samme måte som du kan opprette flere lønnarter, så har du mulighet til å opprette flere genereringsregler. Dette åpner muligheten for flere forskjellige deltyper av infotype 3363 som kan brukes til rapportering av ulike opptjeningsland.

Hvordan oppretter du egne genereringsregler? Et godt tips er å se på beskrivelser fra SAP for oppretting av nye genereringsregler. Som for eksempel i vedlegg til note 2464561.

Fungerer fint når omfanget er lite

Forutsetningen er selvsagt at du kan holde rede på både opptjeningsland og opptjeningsperioder for de ulike ansatte. Har du denne oversikten, kan du spre rapporteringen av feriepenger utbetalt på lønnart OF31 på ulike land og perioder ved hjelp av manuelle flyttelønnarter. En slik løsning vil være den enkleste, med tanke på krav til konfigurering i SAP, og bør være helt grei å bruke dersom antall ansatte med opptjening av feriepenger i flere land er relativt lite.

Sariba har utviklet automatikk

Har du derimot et betydelig antall ansatte som tjener opp feriepenger i flere land, bør en mer avansert løsning vurderes. Sariba har tidligere designet og implementert en løsning for automatisk rapportering av lønn opptjent i ulike land i A-meldingen. Vi har nå utvidet denne løsningen til å holde rede på feriepengene opptjent i ulike land i løpet av et år. På den måten blir også rapportering av utbetalte feriepenger opptjent i ulike land og perioder i A-meldingen etterfølgende år automatisert.

Ta kontakt med Marita Johansen dersom dere ønsker bistand eller mer informasjon om dette.


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba