Velkommen til frokostseminaret «Fremtidens arbeidsstyrke»


Posted by Joakim Löves on 26/02/2019 14:55

Næringslivet opplever stadig sterkere konkurranse, og kravet om å levere kvalitet og i henhold til standarder blir stadig større. Har du kontroll på hvilken kompetanse din arbeidsstyrke har? Vet du om dine ansatte har tatt de nyeste kursene på maskinene de opererer? Har arbeidslederen fornyet livredningskurset som han er pliktet til å gjøre?

Den enkelte leder har kanskje svaret på dette i et regneark, på e-post eller muntlig fra den ansatte, men ofte er ikke denne informasjonen tilgjengelig på tvers av firmaet.

SAP SuccessFactors er en skybasertløsning og et fremtidsrettet system som setter de ansatte i sentrum. Det er en fullstendig, sømløs HR-løsning som med et morderne brukergrensesnitt følger de ansatte i alle deler av hverdagen, fra før de blir ansatt til de slutter. Spesielt vil fokuset i dette frokostseminaret være på SAP SuccessFactors Learning Management System (LMS). LMS forbedrer resultater, øker produktiviteten og konkurranseevnen til organisasjonen med en læringsløsning som muliggjør lederutvikling og kompetanseheving både for ansatte og ekstern målgrupper.

Vil du lære mer om SAP SuccessFactors og hvordan systemet kan hjelpe deg å utvikle dine ansatte for å oppnå eller beholde en konkurransemessigfordel? Capgemini Norge ønsker deg velkommen til et frokostseminar hvor du vil høre mer om fordelene din virksomhet kan oppnå ved hjelp av SAP SuccessFactors med spesielt fokus på SAP SuccessFactors Learning Management System.

 

 

Klikk på arrangementet under for mer info:

More news in the same category

Tags: capgemini, hr, remuneration, sap knowledge