Vi minner om dette webinaret fredag 13.3.2020 0900 - 1000


Posted by Didrik Arstad on 26/02/2020 13:36

Soterion - et verktøy for tilgangsstyring og kontroll i SAP hos Aker Solutions -
et alternativ til SAP GRC

Det er antagelig 2 forhold, som svært mange selskaper på SAP sliter med, uansett hvilke versjoner eller industriløsninger de har, nemlig forvaltning av masterdata og tilgangsstyring respektive risikohåndtering i sin ERP-løsning. Felles for begge er mangel på en underliggende forståelse og prioritering  av både masterdata og rolle- og tilgangsstyring fra dag én og over tid. Store selskaper har ofte en IT-revisjon på nakken og må gjøre noe for å få kontroll på mulige rollekonflikter, risiki og gjerne også en overflod av gamle roller, tilganger og brukere. Felles for begge forholdene er derfor også evnen og muligheten for effektivt å få ryddet i gamle data, tilganger og "segregation-of-duties"- konflikter.

Mange tyr i en slik sammenheng til den gode, gamle GRC-modulen i SAP. Flere av oss som har vært med i SAP  GRC-prosjekter, undertegnede deltok i sin tid i Aker Solutions sitt GRC-prosjekt, vet at å lykkes med slike, krever ressurser på riktig nivå og masse tid. GRC-modulen i SAP er heller ingen enkel applikasjon og fordrer nok en systematikk og grundighet som ikke er alle forunt.

Da kan det være aktuelt å se på tredjepartsverktøy og Soterion er akkurat et moderne og relativt lett tilgjengelig alternativ til GRC.

Aker Solutions har valgt å kjøpe 2 moduler av dette verktøyet, som er skybasert og forlater i praksis sin gamle GRC-løsning for å løse sine utfordringer med tilgangsstyring og rollekonflikter. Systemet skal etter sigende være "plug and play more or less" og med et veldig tiltalende og effektivt brukergrensesnitt. Soterion inneholder "standard rule set" for ulike standard roller hvilket i utgangspunktet er et stort pre, slik at man kommer raskt i gang med selve arbeidet. Systemet inneholder simuleringsmuligheter for fjerning av roller, slik at man ikke sletter roller eller tilganger uten av man ser konsekvensen av dette. Soterion gir ifølge utsagn fra Aker Solutions god oversikt, er lett å bruke og har forbedret monitorering  og tilgangsstyring i selskapet.

Hør om deres erfaringer med implementeringen av Soterion ved å melde deg på dette webinaret 13.3.2020 kl. 0900.

Har du spørsmål, ta kontakt med Didrik.

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

Her kan du melde deg på:

More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge