Vi møtes hos Deloitte den 15. november


Posted by Joakim Löves on 04/11/2021 09:00


Den 15. november presenteres Deloittes undersøkelse, Top Technology Trends og Statkrafts Roy Eidset, VP Digital Finance gir oss en tilnærmet "Master Class" oppvisning, dvs. vektige og viktige læringspunkter i hvordan gjøre en 'Brownfield' implementering av SAP S/4Hana.
 

Presentation 1
Hvilke er de store tech trendene som vi ser og hva kan det komme til å bety for deg som SAP-kunde», et innlegg av Deloitte.

Presentation 2
Statkraft og deres digitale transformasjonsreise - et innlegg av Roy Eidset, VP Digital Finance.

Statkraft gir oss en tilnærmet "Master Class" oppvisning, dvs. vektige og viktige læringspunkter i hvordan gjøre en brownfield implementering av SAP S/4Hana. De har startet med selve  grunnfjellet, dvs. masterdata,  de satte digitalisering på dagsorden i ledelsen, de fikk på plass prosesstenkning og prosesseierskap, de innførte process mining og organiserte superbrukere og gikk i gang med en omfattende value assessment prosess, for å se på hvilke gevinster og fordeler S/4 var i forhold til ECC. Gjennom dette arbeidet så de på S/4Hana som en døråpner for å realisere gevinster og bli mer effektive i hele organisasjonen. Deres veikart og hvordan de har arbeidet med og arbeider med sin digitale transformasjonsreise er tema, som burde har stor relevans og interesse for andre i en lignende situasjon.

Det blir anledning til diskusjon i etterkant av presentasjonen.

More news in the same category

Tags: cx, retail, deloitte, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, supply chain