Finance Function Day

22/05 | Start: 08:30

Finance Function Day

Agenda for Økonomifunksjonens Dag

Vi fornemmer stor nysgjerrighet for hvilke mulighet som finnes, i programmet kan nevnes: Corporate Close at Ericsson - a use case. Hurtigruten deler erfaringer av å implementere S/4HANA.  Hydro forteller om sine erfaringer med implementering av Treasury and Cash Management på S/4HANA. De nye konsolideringsmulighetene i S/4HANA kalt Group Reporting. CFO på SAP snakker om sin intelligente økonomifunksjon. Se hvordan Fiori kan være en driver i omstilling. Nyheter i versjon 1902 og 1905

Av programmet kan nevnes:

 • Corporate Close at Ericsson - bruker erfaring
 • Hurtigruten samler 5 ulike løsninger i en ny Greenfield implementering av S/4HANA 1809.
 • Hydro forteller om sine erfaringer med implementering av Treasury and Cash Management på S/4HANA og i den forbindelse vil vi lufte interessen for en faggruppe for Treasury og Cash Management i SBN.
 • De nye konsolideringsmulighetene i S/4HANA kalt Group Reporting, i detalj ved Itelligence.
 • Den intelligente økonomifunksjonen  og økonomistyring med nye verktøy ved Astrid Thommesen Sæbø, Country CFO SAP Norway
 • Hvordan Fiori kan være en driver i omstilling av økonomifunksjonen med eksempel fra konkret prosjekt, ved Skye
 • Planning i SAC, ved Itelligence.
 • Hvilke spennende nyheter for Finance ligger i 1902 og 1905

Det er lagt opp til nok og lange nok pauser til å bygge og ikke minst utnytte nettverk og dele erfaringer og utveksle synspunkter med kollegaer fra andre selskaper og konsulentene som vil være tilstede.

Vi håper årets program med bl.a. disse temaene kan fatte almen interesse og at vi får se som mange av dere hos Hydro på Vækerø den 22.5.2019, fra 0830 og ut dagen.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt:
Didrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge

Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

We look forward to see you!

 

Number of participants is related to size of company membership unless any other agreement is in place. SBN Partners can have two participants per event. If any questions, please contact info@adfahrer.com. Please also be aware that you can only register yourself! We don't see if you have more than 1 seat in your cart, so if your colleagues want to join, they have to register themselves.


Tags: ey skye, finance, analytics, ntt data business solutions, sap, sap knowledge

Agenda

08:30-08:45

Kaffe og nettverksbygging

08:45-09:00

Velkommen og introduksjon av Dagen og Programmet
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance in SBN

Slides

09:00-09:45

Den intelligente Økonomifunksjon - Økonomistyring med nye verktøy
Astrid Thommesen Sæbø, CFO i SAP Norge

 • De nye teknologiene og hvordan de brukes for effektivisering og automatisering i SAP
 • Intelligente bedrifter - styring og helhet i fokus
 • Hvordan arbeidsoppgavene endres for Controller og Økonomisjef

 

09:45-10:30

SAP Analytics Cloud at Hydro
Erik Fosser og Holger Lämmel, Norsk Hydro

 • Intro to Hydro
 • Intro to SAP Analytics Cloud
 • SAP Analytics Cloud use cases Hydro
 • Analytic initiatives and learnings
 • Planning initiatives and learnings

Slides

10:30-10:50

Pause

10:50-12:00

Group Reporting - back to basics & Planning in SAC (SAP Analytics Cloud) - hva betyr det for økonomifunksjonen?
Henrik Thygesen, Solution Architect Planning & Consolidation at itelligence nordic

Group Reporting - back to basics

 • SAP Consolidation in the last 20 years
 • Why Group Reporting
 • Consolidation in the dream world
 • A brief look and feel of the new software

Planning in SAC (SAP Analytics Cloud) - hva betyr det for økonomifunksjonen?

 • SAC har 3 stolper, visualisering, planlegging og "predictive". Dette innlegget tar for seg planleggingsdelen av SAC.
 • Hva kan planlegging i SAC bety for å forenkle og forbedre allerede tunge planleggings- og/eller budsjettprosesser i selskapene i dag og fremover
 • Innlegget vil vise hvilke muligheter som ligger i SAC i dag for planlegging og hva som ligger i roadmap. For dette er et strategisk produkt hos SAP og her satses det.

Slides

12:00-12:50

Lunsj 

12:50-13:35

Hurtigruten – regnskapsfunksjonens transformasjon; en sentral del av selskapets framtidige strategiske suksess
Ellen Solum, Partner Uniconsult AS + Prosjekteier Hurtigruten
Lena Halvari, Partner Uniconsult AS + Prosjektleder Hurtigruten


Hurtigruten har over den siste 5 årsperioden sett en enorm transformasjon. Selskapet har siden 1893 og fram til nylig i hovedsak drevet på statsavtalens kystrute langs norskekysten. Reisen videre ut i verden med cruise/ekspedisjonvirksomhet utfordret grundig det satte systemlandskapet, rammeverket og prosessene. For å sikre at finans og regnskapsmiljøet skal kunne støtte opp om selskapets internasjonale strategi og være en verdiskapende bidragsyter, også i forhold til styring og beslutninger, må en ny plattform som dekker både eksisterende helhet og framtidige muligheter på plass. Sentralisering av finansiell datahåndtering, digitalisering av den finansielle løsningen og standardisering av de finansielle prosessene på tvers av enheter vil bidra til dette.
Løsningen som implementeres er s/4 hana 1809 versjon. 5 forskjellige regnskapssystemer som er i bruk i dag skal byttes ut og helt nye måter å jobbe på skal implementeres. Prosjektet er Greenfield, og finans og regnskapsfunksjonen vil se en transformasjon fra en tradisjonell regnskapsføring til en avansert systemløsning.

Slides

13:35-14:20

Treasury and Cash Management på SAP/4HANA – Hydros reise
Application Manager Bjørg Backer, Norsk Hydro

Bjørg vil presentere Hydros implementering av SAP Treasury and Cash Management system og deres bruk av disse modulene. Det inkluderer selve oppsettet for Cash Management og Lesson Learned fra både implementeringen i 2015 - 17 og oppgradering til versjon 1709 i 2018, samt dagens pain points og tanker om veien videre.

Slides

14:20-14:35

Pause og Nettverksbygging

14:35-15:15

Why you should use Fiori ...
Erik Hedlund, EY Skye

 • Fiori Library   how to use , where to find information
  • Accounts Payable Overview
  • Accounts Receivable Overview
  • My Sales Overview
  • Order-to-Cash Performance - Overview
  • My Budget
  • Cost Centers - Plan/Actual YTD
 • Reconcile GR/IR   new fiori app with AI  + Video
 • Fiori Development Z-APPS
  • Bilder fra Hydro Apps.

15:15-15:55

Corporate Close at Ericsson - a use case
Rolf Hoogendam, SPL Period End Closing (Finance) at Ericsson

 • How is a team of 9 able to close the books and consolidate 200 company codes in SAP  ECC by using BPC and the Financial Closing Cockpit?
 • Ericsson has been a frontrunner of using the Financial Closing Cockpit and they are using it extensively.
 • Using BPC for consolidation - what are the take aways?
 • What's in the future if and when New ERP?

Slides

15:55-16:15

Oppsummering og avsluttende kommentarer
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance in SBN

Number of participants: 53

 • Wilhelm Nyquist  
  Klaveness AS
 • Vibeke Forsman  
  Klaveness AS
 • Erik Hedlund  
  Skye AS
 • Rolf Hoogendam  
  Ericsson AB
 • Rolv Inge Sørensen  
  Bouvet Norge AS
 • Neil Baquiran  
  Cognizant
 • Audun Dahl  
  Cognizant
 • Bjørn Setterberg  
  Borregaard AS
 • Karoline Sørbye  
  SAP Norge
 • Aud Margrethe Litlabø  
  Kvaerner AS
 • Annie Skaug  
  Arcus-Gruppen AS
 • Lena Halvari  
  Uni Consult
 • Bjørg Aaltvedt Backer  
  Norsk Hydro AS
 • Bjørn Harald Ringereide  
  ABB
 • Astrid Thommesen Sæbo  
  SAP Norge
 • Jørgen Eirvik  
  itelligence
 • Petter Rossbach  
  Svea Finans
 • Henrik Thygesen  
  itelligence a/s
 • Ellen Solum  
  UniConsult
 • Krister Paulsen  
  EY Skye AS
 • Svein Roar Johnsen  
  Vinmonopolet
 • Linda Flagtvedt Pharm  
  Norsk Hydro AS
 • Erik Fosser  
  Hydro Aluminium AS
 • Jose Eximeno  
  Takeda Norway Holding AS
 • Freddy Hafskjold  
  Statkraft AS
 • Unni Sedberg  
  Equinor
 • Anders Eriksen  
  Statkraft AS
 • Torgar Rist  
  Statkraft AS
 • Eva-Maria Fahrer  
  SBN-Adfahrer AB
 • Elin Jackson  
  Statkraft AS
 • Bjørnar Johansen  
  Pearl Norge AS
 • Inger Halvorsen  
  Nortura
 • Ingvild Øverland  
  Matiq AS
 • Elisabeth Torget  
  Nortura
 • Sigrid Røed Landgraff  
  Matiq AS
 • Didrik Arstad  
  SBN - Adfahrer AB
 • Wenche Christoffersen  
  Statkraft AS
 • Wenche Bergman  
  Statkraft AS
 • Dag Fischer Nielsen  
  Coop Norge SA
 • Hans Butenschøn  
  Dolphin Drilling AS
 • Bente Eisold  
  ABB
 • Holger Lämmel  
  Norsk Hydro AS
 • Viktoria Krompaszky  
  Boots
 • Mads Gundersen  
  Boots
 • Thor Øyvind Nilsen (SBN Kasserer)  
  Equinor
 • Joakim Löves  
  SBN-Adfahrer AB
 • Anniken Røssing  
  Aker Solutions
 • Turi Sværen  
  Aker Solutions
 • Martin Gundersen  
  Statkraft AS
 • Ilya Amosov  
  Pearl Norge AS
 • Magnus Ollfors  
  Pearl Norge AS
 • Tone Merete Ulseth  
  Helse Midt-Norge
 • Laila Trætli  
  Helse Midt-Norge