Finance Function Day

Start: 22/05 08:30

Finance Function Day

Agenda for Økonomifunksjonens Dag

Vi fornemmer stor nysgjerrighet for hvilke mulighet som finnes, i programmet kan nevnes: Corporate Close at Ericsson - a use case. Hurtigruten deler erfaringer av å implementere S/4HANA.  Hydro forteller om sine erfaringer med implementering av Treasury and Cash Management på S/4HANA. De nye konsolideringsmulighetene i S/4HANA kalt Group Reporting. CFO på SAP snakker om sin intelligente økonomifunksjon. Se hvordan Fiori kan være en driver i omstilling. Nyheter i versjon 1902 og 1905

Av programmet kan nevnes:

 • Corporate Close at Ericsson - bruker erfaring
 • Hurtigruten samler 5 ulike løsninger i en ny Greenfield implementering av S/4HANA 1809.
 • Hydro forteller om sine erfaringer med implementering av Treasury and Cash Management på S/4HANA og i den forbindelse vil vi lufte interessen for en faggruppe for Treasury og Cash Management i SBN.
 • De nye konsolideringsmulighetene i S/4HANA kalt Group Reporting, i detalj ved Itelligence.
 • Den intelligente økonomifunksjonen  og økonomistyring med nye verktøy ved Astrid Thommesen Sæbø, Country CFO SAP Norway
 • Hvordan Fiori kan være en driver i omstilling av økonomifunksjonen med eksempel fra konkret prosjekt, ved Skye
 • Planning i SAC, ved Itelligence.
 • Hvilke spennende nyheter for Finance ligger i 1902 og 1905

Det er lagt opp til nok og lange nok pauser til å bygge og ikke minst utnytte nettverk og dele erfaringer og utveksle synspunkter med kollegaer fra andre selskaper og konsulentene som vil være tilstede.

Vi håper årets program med bl.a. disse temaene kan fatte almen interesse og at vi får se som mange av dere hos Hydro på Vækerø den 22.5.2019, fra 0830 og ut dagen.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt:
Didrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge

Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

We look forward to see you!

 

Number of participants is related to size of company membership unless any other agreement is in place. SBN Partners can have two participants per event. If any questions, please contact info@adfahrer.com. Please also be aware that you can only register yourself! We don't see if you have more than 1 seat in your cart, so if your colleagues want to join, they have to register themselves.


Tags: ey skye, finance, analytics, ntt data business solutions, sap, sap knowledge

Agenda

08:30-08:45

Kaffe og nettverksbygging

08:45-09:00

Velkommen og introduksjon av Dagen og Programmet
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance in SBN

Slides

09:00-09:45

Den intelligente Økonomifunksjon - Økonomistyring med nye verktøy
Astrid Thommesen Sæbø, CFO i SAP Norge

 • De nye teknologiene og hvordan de brukes for effektivisering og automatisering i SAP
 • Intelligente bedrifter - styring og helhet i fokus
 • Hvordan arbeidsoppgavene endres for Controller og Økonomisjef

 

09:45-10:30

SAP Analytics Cloud at Hydro
Erik Fosser og Holger Lämmel, Norsk Hydro

 • Intro to Hydro
 • Intro to SAP Analytics Cloud
 • SAP Analytics Cloud use cases Hydro
 • Analytic initiatives and learnings
 • Planning initiatives and learnings

Slides

10:30-10:50

Pause

10:50-12:00

Group Reporting - back to basics & Planning in SAC (SAP Analytics Cloud) - hva betyr det for økonomifunksjonen?
Henrik Thygesen, Solution Architect Planning & Consolidation at itelligence nordic

Group Reporting - back to basics

 • SAP Consolidation in the last 20 years
 • Why Group Reporting
 • Consolidation in the dream world
 • A brief look and feel of the new software

Planning in SAC (SAP Analytics Cloud) - hva betyr det for økonomifunksjonen?

 • SAC har 3 stolper, visualisering, planlegging og "predictive". Dette innlegget tar for seg planleggingsdelen av SAC.
 • Hva kan planlegging i SAC bety for å forenkle og forbedre allerede tunge planleggings- og/eller budsjettprosesser i selskapene i dag og fremover
 • Innlegget vil vise hvilke muligheter som ligger i SAC i dag for planlegging og hva som ligger i roadmap. For dette er et strategisk produkt hos SAP og her satses det.

Slides

12:00-12:50

Lunsj 

12:50-13:35

Hurtigruten – regnskapsfunksjonens transformasjon; en sentral del av selskapets framtidige strategiske suksess
Ellen Solum, Partner Uniconsult AS + Prosjekteier Hurtigruten
Lena Halvari, Partner Uniconsult AS + Prosjektleder Hurtigruten


Hurtigruten har over den siste 5 årsperioden sett en enorm transformasjon. Selskapet har siden 1893 og fram til nylig i hovedsak drevet på statsavtalens kystrute langs norskekysten. Reisen videre ut i verden med cruise/ekspedisjonvirksomhet utfordret grundig det satte systemlandskapet, rammeverket og prosessene. For å sikre at finans og regnskapsmiljøet skal kunne støtte opp om selskapets internasjonale strategi og være en verdiskapende bidragsyter, også i forhold til styring og beslutninger, må en ny plattform som dekker både eksisterende helhet og framtidige muligheter på plass. Sentralisering av finansiell datahåndtering, digitalisering av den finansielle løsningen og standardisering av de finansielle prosessene på tvers av enheter vil bidra til dette.
Løsningen som implementeres er s/4 hana 1809 versjon. 5 forskjellige regnskapssystemer som er i bruk i dag skal byttes ut og helt nye måter å jobbe på skal implementeres. Prosjektet er Greenfield, og finans og regnskapsfunksjonen vil se en transformasjon fra en tradisjonell regnskapsføring til en avansert systemløsning.

Slides

13:35-14:20

Treasury and Cash Management på SAP/4HANA – Hydros reise
Application Manager Bjørg Backer, Norsk Hydro

Bjørg vil presentere Hydros implementering av SAP Treasury and Cash Management system og deres bruk av disse modulene. Det inkluderer selve oppsettet for Cash Management og Lesson Learned fra både implementeringen i 2015 - 17 og oppgradering til versjon 1709 i 2018, samt dagens pain points og tanker om veien videre.

Slides

14:20-14:35

Pause og Nettverksbygging

14:35-15:15

Why you should use Fiori ...
Erik Hedlund, EY Skye

 • Fiori Library   how to use , where to find information
  • Accounts Payable Overview
  • Accounts Receivable Overview
  • My Sales Overview
  • Order-to-Cash Performance - Overview
  • My Budget
  • Cost Centers - Plan/Actual YTD
 • Reconcile GR/IR   new fiori app with AI  + Video
 • Fiori Development Z-APPS
  • Bilder fra Hydro Apps.

15:15-15:55

Corporate Close at Ericsson - a use case
Rolf Hoogendam, SPL Period End Closing (Finance) at Ericsson

 • How is a team of 9 able to close the books and consolidate 200 company codes in SAP  ECC by using BPC and the Financial Closing Cockpit?
 • Ericsson has been a frontrunner of using the Financial Closing Cockpit and they are using it extensively.
 • Using BPC for consolidation - what are the take aways?
 • What's in the future if and when New ERP?

Slides

15:55-16:15

Oppsummering og avsluttende kommentarer
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance in SBN

Number of participants: 53

 • Holger Lämmel   F2F
  Norsk Hydro AS
 • Bente Eisold   F2F
  ABB
 • Elin Jackson   F2F
  Statkraft AS
 • Hans Butenschøn   F2F
  Dolphin Drilling AS
 • Dag Fischer Nielsen   F2F
  Coop Norge SA
 • Wenche Bergman   F2F
  Statkraft AS
 • Wenche Christoffersen   F2F
  Statkraft AS
 • Joakim Löves   F2F
  SBN-Adfahrer AB
 • Didrik Arstad   F2F
  SBN - Adfahrer AB
 • Anders Eriksen   F2F
  Statkraft AS
 • Torgar Rist   F2F
  Statkraft AS
 • Elisabeth Torget   F2F
  Nortura
 • Sigrid Røed Landgraff   F2F
  Matiq AS
 • Ingvild Øverland   F2F
  Matiq AS
 • Inger Halvorsen   F2F
  Nortura
 • Bjørnar Johansen   F2F
  Pearl Norge AS
 • Krister Paulsen   F2F
  EY Skye AS
 • Eva-Maria Fahrer   F2F
  SBN-Adfahrer AB
 • Unni Sedberg   F2F
  Equinor
 • Freddy Hafskjold   F2F
  Statkraft AS
 • Jose Eximeno   F2F
  Takeda Norway Holding AS
 • Erik Fosser   F2F
  Hydro Aluminium AS
 • Linda Flagtvedt Pharm   F2F
  Norsk Hydro AS
 • Bjørg Aaltvedt Backer   F2F
  Norsk Hydro AS
 • Svein Roar Johnsen   F2F
  Vinmonopolet
 • Ellen Solum   F2F
  UniConsult
 • Henrik Thygesen   F2F
  itelligence a/s
 • Petter Rossbach   F2F
  Svea Finans
 • Jørgen Eirvik   F2F
  itelligence
 • Astrid Thommesen Sæbo   F2F
  SAP Norge
 • Bjørn Harald Ringereide   F2F
  ABB
 • Lena Halvari   F2F
  Uni Consult
 • Thor Øyvind Nilsen (SBN Kasserer)  
  Equinor
 • Mads Gundersen   F2F
  Boots
 • Viktoria Krompaszky  
  Boots
 • Annie Skaug   F2F
  Arcus-Gruppen AS
 • Aud Margrethe Litlabø   F2F
  Kvaerner AS
 • Karoline Sørbye   F2F
  SAP Norge
 • Bjørn Setterberg   F2F
  Borregaard AS
 • Neil Baquiran   F2F
  Cognizant
 • Audun Dahl   F2F
  Cognizant
 • Rolv Inge Sørensen   F2F
  Bouvet Norge AS
 • Rolf Hoogendam   F2F
  Ericsson AB
 • Erik Hedlund   F2F
  Skye AS
 • Vibeke Forsman   F2F
  Klaveness AS
 • Wilhelm Nyquist   F2F
  Klaveness AS
 • Laila Trætli   Remote
  Helse Midt-Norge
 • Tone Merete Ulseth   Remote
  Helse Midt-Norge
 • Magnus Ollfors   Remote
  Pearl Norge AS
 • Ilya Amosov   Remote
  Pearl Norge AS
 • Martin Gundersen   Remote
  Statkraft AS
 • Turi Sværen   Remote
  Aker Solutions
 • Anniken Røssing   Remote
  Aker Solutions