Pearl Group AS er i dag det største SAP-miljøetet i Norge. Vi er nå over 180 ansatte fordelt på kontorer på Lysaker, i Sandefjord, Riga, Stockholm og Singapore.
Pearl er ledende i Norden innen både S/4HANA og C/4HANA, og innen begge områdene investerer vi tungt i løsninger og innovasjon. Vår strategi baserer seg på mest mulig gjenbruk av løsninger, best-pratice referanser og en agil og sprint-basert prosjektmetodikk. Pearl er også en betydelig aktør innen drift av SAP løsninger, men infrastruktur fra AWS, Azure eller Google.

Du er best i ditt marked, eller har en intensjon om å bli det. Du har allerede lykkes med forretningen din, vokst ut av dagens IT-system og har behov for å finne en løsning som passer til fremtidig vekst.

Pearl har blitt året til SAPs beste partner i Norge og Norden en rekke ganger de siste årene.


Contact:

Tom BergetTom Berget
Director Business Development
+47 93 28 77 12
tom.berget@pearlgroup.no
LinkedIn

www.pearlgroup.no/