SBN SAP Analytics Cloud – et virtuelt nettmøte

Start: 18/03 09:00

SBN SAP Analytics Cloud – et virtuelt nettmøte i faggruppe/Innoteam SAC

March 18th, 2020 - 09:00-15:00

Sett av denne dagen til kunnskapsdeling og inspirasjon. Alle medlemmer av SBN og alle som har interesse av Analytics, Reporting og/eller SAC, enten man har SAC eller lignende systemer eller vurderer å se nærmere på dette, kan og bør delta.

 • Equinor ved Sveinar Urstad gir status og roadmap i sitt  SAC-prosjekt samt presenterer hvordan de har laget integrasjon mellom stories og eget MIS (Management Information System)
 • Ey Skye gir et innlegg om valutahåndtering i SAC Planning og snakker rundt ML biblioteket i SAP.
 • Maria Lomonosova fra SAP Norge gir 3 korte innlegg :
  1. SAC Analytics Designer: funksjonsoversikt, kort demo. Diskusjon av roadmap.
  2. SAC roadmap generelt: hva er fokusen i produktutvikling.
  3. SAC Smart Predict: funsksjonsoversikt i demo format. Diskusjon av roadmap.
 • Statkraft forteller om sine overordnede tanker og visjoner rundt bruk av SAC i egen organisasjon. Både dashboards og planning tenkes lagt i skyen og planning i SAC. Praktiske eksempler fra forretningen på Procurement med live connection til data.
 • Orkla vil fortelle om sitt prosjekt for valg av PowerBI uten at planning var en del av premissene.
 • Norgesgruppen deler tanker om sitt prosjekt hvor SAC kobles på BW4HANA for å lage dashboards med tanke på å dele informasjon både intern och eksternt
 • Aibel vil i sitt innlegg si litt om hvor de går fra, hva de ønsker å få til og hvor de er akkurat nå i sitt SAC-prosjekt
 • Itelligence/Nortura deler erfaringer om sitt SAC-prosjekt

I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling er verdien av mindre faggrupper eller SIG (Special Interest Groups)  først og fremst at deltagerne, som i tilfelle med SAC Innoteam,  kan legge frem/presentere og diskutere felles problemstillinger og utfordringer i en ramme som innbyr til dialog og diskusjon og dermed erfaringsutveksling.  Felles for alle er at vi møter stadig sterkere krav fra ulike grupper i organisasjonen, som trenger bedre, mer relevant og mer oppdatert informasjon for å ta beslutninger og lede virksomheten.

Sett av dagen allerede nå og meld deg på. Din deltagelse og eventuelt ditt bidrag er det som skal til for å få et levende "Community" på ditt fagfelt.

The event was evaluated Fantastic = 6,1 on a scale 1-7.

OBS! Pga av Covid-19 situasjonen vil dette møte skje via Remote Access. Logon info vil bli tilsendt etter registrering. 

Har du spørsmål, ta kontakt.

På vegne av Sveinar Urstad og meg selv.
Med vennlig hilsen

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

 

Link to pictures from last year

Link to agenda from last year

Password for the video recordings is visible when logged in with a valid membership


Tags: ey skye, finance, analytics, ntt data business solutions, sap, sap knowledge

Number of participants: 49

 • Kristin Valle  
  Equinor
 • Cecilie Eckhardt  
  EY Skye
 • Ashish Garg  
  Statkraft AS
 • Tilde Brunnberg  
  Equinor
 • Steinar Ellingsen  
  Equinor
 • Sveinar Urstad  
  Equinor
 • Roland zum Busch  
  NorgesGruppen Data AS
 • Mette Enoksen  
  Equinor
 • Kelly Veronica Fernandez  
  NorgesGruppen ASA
 • Marte Asphaug Solbjørg  
  TechnipFMC
 • Inge Løvåsen  
  Statkraft AS
 • Inger marie Solbrekke  
  Statkraft AS
 • Britt Randi Amundsen  
  Pearl Norge AS
 • Didrik Arstad  
  SBN - Adfahrer AB
 • Stein Rynning Moshuus  
  Aibel AS
 • Irene R Røssland  
  Equinor
 • Stig Halvorsen  
  Pipelife Norge AS
 • Morten Simonsen  
  Matiq AS
 • Bjørn Kåre Amdal  
  Zalaris HR Services Norway AS
 • Sveinung Gehrken  
  S5 Consulting AS
 • Albert Roll  
  Aker Solutions AS
 • Fernandez Kelly Veronica  
  Norgesgruppen ASA
 • Marthe Soyland Ruud  
  Borregaard AS
 • Erik Schmelck  
  Coop Norge SA
 • Bernt Bakken  
  SBN-Adfahrer
 • Martin Brownsword  
  SBN-Adfahrer
 • Erik Jørgensen  
  Forsvaret
 • Karl Olav Gravdal  
  Kværner ASA
 • Jacob Prescott  
  Forsvaret
 • Randi Kleven  
  Statkraft AS
 • Unni Sedberg  
  Equinor
 • Jørgen Lien  
  Gyldendal ASA
 • Andrea Ivarson  
  Gyldendal ASA
 • Hanne Rolland Myklebust  
  Ark Bokhandel AS
 • Maria Lomonosova  
  SAP Norge AS
 • Petter Huseby  
  EY Skye AS
 • Elisabeth Utne  
  Arcus-Gruppen AS
 • Kristoffer Loftesnes  
  Arcus-Gruppen AS
 • Shahzad Gul  
  Orkla IT AS
 • Gunnar Freyr Gunnarsson  
  Norgesgruppen ASA
 • Ronny Kolberg  
  Bouvet Norge AS
 • Øystein Fuglestad  
  Matiq AS
 • Jorunn Fjone  
  Equinor
 • Svein Kolden  
  Basis Consulting
 • Elena Isaksen  
  Cap Gemini Norge AS
 • Lisbeth Stenersen  
  TechnipFMC
 • Laila Trætli  
  Helse Midt-Norge
 • Renate Rykkje Thoresen  
  Bouvet Norge AS
 • Rune Nilsen  
  Statkraft AS