SBN SAP Analytics Cloud – et virtuelt nettmøte

18/03 | Start: 09:00

SBN SAP Analytics Cloud – et virtuelt nettmøte i faggruppe/Innoteam SAC

March 18th, 2020 - 09:00-15:00

Sett av denne dagen til kunnskapsdeling og inspirasjon. Alle medlemmer av SBN og alle som har interesse av Analytics, Reporting og/eller SAC, enten man har SAC eller lignende systemer eller vurderer å se nærmere på dette, kan og bør delta.

 • Equinor ved Sveinar Urstad gir status og roadmap i sitt  SAC-prosjekt samt presenterer hvordan de har laget integrasjon mellom stories og eget MIS (Management Information System)
 • Ey Skye gir et innlegg om valutahåndtering i SAC Planning og snakker rundt ML biblioteket i SAP.
 • Maria Lomonosova fra SAP Norge gir 3 korte innlegg :
  1. SAC Analytics Designer: funksjonsoversikt, kort demo. Diskusjon av roadmap.
  2. SAC roadmap generelt: hva er fokusen i produktutvikling.
  3. SAC Smart Predict: funsksjonsoversikt i demo format. Diskusjon av roadmap.
 • Statkraft forteller om sine overordnede tanker og visjoner rundt bruk av SAC i egen organisasjon. Både dashboards og planning tenkes lagt i skyen og planning i SAC. Praktiske eksempler fra forretningen på Procurement med live connection til data.
 • Orkla vil fortelle om sitt prosjekt for valg av PowerBI uten at planning var en del av premissene.
 • Norgesgruppen deler tanker om sitt prosjekt hvor SAC kobles på BW4HANA for å lage dashboards med tanke på å dele informasjon både intern och eksternt
 • Aibel vil i sitt innlegg si litt om hvor de går fra, hva de ønsker å få til og hvor de er akkurat nå i sitt SAC-prosjekt
 • Itelligence/Nortura deler erfaringer om sitt SAC-prosjekt

I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling er verdien av mindre faggrupper eller SIG (Special Interest Groups)  først og fremst at deltagerne, som i tilfelle med SAC Innoteam,  kan legge frem/presentere og diskutere felles problemstillinger og utfordringer i en ramme som innbyr til dialog og diskusjon og dermed erfaringsutveksling.  Felles for alle er at vi møter stadig sterkere krav fra ulike grupper i organisasjonen, som trenger bedre, mer relevant og mer oppdatert informasjon for å ta beslutninger og lede virksomheten.

Sett av dagen allerede nå og meld deg på. Din deltagelse og eventuelt ditt bidrag er det som skal til for å få et levende "Community" på ditt fagfelt.

The event was evaluated Fantastic = 6,1 on a scale 1-7.

OBS! Pga av Covid-19 situasjonen vil dette møte skje via Remote Access. Logon info vil bli tilsendt etter registrering. 

Har du spørsmål, ta kontakt.

På vegne av Sveinar Urstad og meg selv.
Med vennlig hilsen

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

 

Link to pictures from last year

Link to agenda from last year

Password for the video recordings is visible when logged in with a valid membership


Tags: ey skye, finance, analytics, ntt data business solutions, sap, sap knowledge

Number of participants: 49

 • Unni Sedberg
  Equinor
 • Randi Kleven
  Statkraft AS
 • Jacob Prescott
  Forsvaret
 • Karl Olav Gravdal
  Kværner ASA
 • Erik Jørgensen
  Forsvaret
 • Martin Brownsword
  SBN-Adfahrer
 • Bernt Bakken
  SBN-Adfahrer
 • Erik Schmelck
  Coop Norge SA
 • Fernandez Kelly Veronica
  Norgesgruppen ASA
 • Marthe Soyland Ruud
  Borregaard AS
 • Albert Roll
  Aker Solutions AS
 • Morten Simonsen
  Matiq AS
 • Stig Halvorsen
  Pipelife Norge AS
 • Sveinung Gehrken
  S5 Consulting AS
 • Bjørn Kåre Amdal
  Zalaris HR Services Norway AS
 • Britt Randi Amundsen
  Pearl Norge AS
 • Marte Asphaug Solbjørg
  TechnipFMC
 • Kelly Veronica Fernandez
  NorgesGruppen ASA
 • Ashish Garg
  Statkraft AS
 • Cecilie Eckhardt
  EY Skye
 • Kristin Valle
  Equinor
 • Rune Nilsen
  Statkraft AS
 • Renate Rykkje Thoresen
  Bouvet Norge AS
 • Laila Trætli
  Helse Midt-Norge
 • Lisbeth Stenersen
  TechnipFMC
 • Elena Isaksen
  Cap Gemini Norge AS
 • Jorunn Fjone
  Equinor
 • Svein Kolden
  Basis Consulting
 • Øystein Fuglestad
  Matiq AS
 • Ronny Kolberg
  Bouvet Norge AS
 • Elisabeth Utne
  Arcus-Gruppen AS
 • Shahzad Gul
  Orkla IT AS
 • Gunnar Freyr Gunnarsson
  Norgesgruppen ASA
 • Kristoffer Loftesnes
  Arcus-Gruppen AS
 • Petter Huseby
  EY Skye AS
 • Maria Lomonosova
  SAP Norge AS
 • Hanne Rolland Myklebust
  Ark Bokhandel AS
 • Andrea Ivarson
  Gyldendal ASA
 • Jørgen Lien
  Gyldendal ASA
 • Irene R Røssland
  Equinor
 • Stein Rynning Moshuus
  Aibel AS
 • Didrik Arstad
  SBN - Adfahrer AB
 • Inger marie Solbrekke
  Statkraft AS
 • Inge Løvåsen
  Statkraft AS
 • Mette Enoksen
  Equinor
 • Roland zum Busch
  NorgesGruppen Data AS
 • Sveinar Urstad
  Equinor
 • Steinar Ellingsen
  Equinor
 • Tilde Brunnberg
  Equinor