SAP Analytics Cloud

19/06 | Start: 08:30

SAP Analytics Cloud

Vi fyller dagen med etterfølgende agenda:

  • Introduksjon ved Muligheter, Kapabiliteter og Perspektiver
  • Implementering av SAC
  • Aker Solutions, Business Case - status - veien videre Peter Natås – Aker Solutions
  • Equinor, Business Case - status - veien videre, Sveinar Urstad - Equinor
  • Eventeullt ... Self Service og Digital Kompetanse
  • Konstituering av faggruppen,  Didrik Arstad
På vårt siste møte i desember ble vi enige om noen temaer for neste møte i juni. Dette arrangementet er et samarbeid mellom SAP og SBN og vi håper i tillegg med bidrag fra flere av partnere til SAP, bl.a. Skye, Itelligence og Pearl.
Se mer detaljert info i agendan nede:
 

 

PS: Number of free participants is related to size of company membership unless any other agreement is in place. SBN Partners can have two free participants per event. If any questions, please contact info@adfahrer.com.


Tags: ey skye, finance, analytics, ntt data business solutions, sap knowledge

Agenda

08:30-09:00

Registrering - Kaffe og nettverksbygging

09:00-09:10

Velkommen og introduksjon av Dagen og Programmet
Didrik Arstad, Head of Innoteam Finance, SBN

09:10-10:10


 

Hvordan komme i gang med SAP Analytics Cloud (SAC)?
Petter Huseby og Arman Muzaffar, EY Skye

  • Kort introduksjon til SAC
  • Hvordan er prosessen for å komme i gang?
  • Metodisk tilnærming til utvikling av Dashboards med utgangspunkt i et kundecase
  • Prototyper
  • Utfordringer ift ulike datakilder (litt om "rørleggerjobben")
  • Hva er forretningsverdien for brukere av SAC?

10:10-10:55


 

Implementering og testing av SAC i Equinor
Irene R Røssland og Sveinar Urstad, Equinor

  • Equinor har satt opp SAC med BW Live Data Connection mot sitt datavarehus og jobber nå med testing av modeller/queries.  
  • SAP Analytics Cloud i forhold til eget systemlandskap
  • Strategien for visualisering av data innenfor F&C.
  • Data Import Scenarioer 
  • Mobil Applikasjonen for SAC med støtte for Live Data.

10:55-11:10

Kaffepause

11:10-12:00


 

Planning i SAC
Mathias Müller-Nilssen and Espen Leknes, itelligence

  • Intelligent Financial Planning and Analysis in and with SAC
  • Hva, hvordan og hvorfor

12:00-12:45

Lunsj, mingling og nettverksbygging

12:45-13:30


 

Case Nortura - erfaringer fra implementering av SAC
Øystein Fuglestad, Nortura og Espen Leknes, Itelligence

13:30-14:15


 

SAC - verktøy for Self Service og Forecasting
Espen Leknes, itelligence

  • Skreddersydde Dashboards - også for C-level
  • Hva, hvordan og hvorfor
  • Predictive Library - nye spennende muligheter med Machine Learning

14:15-14:30

Kaffepause

14:30-15:15


 

SAC Roadmap
Bjørn Olav Kåsin, SAP

  • Forventede oppdateringer i SAP Analytics Cloud–plattformen – det neste halve året.

15:15-15:55

Faggruppe SAC i regi av SBN
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance, SBN

  • Recap SIG (Special Interest Group) - modus operandi
  • Konstituering
    • Valg av ildsjel - primus motor
    • Neste møte
    • Mulig agenda/tema

15:55-16:00

Oppsummering og avsluttende kommentarer
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance, SBN

Number of participants: 43

  • Tatyana Grønlien  
    Helse Midt-Norge
  • Marianne Voreland  
    MHWirth
  • Merete Jonassn  
    MHWirth
  • Chris Scears  
    Capgemini Norge AS
  • Magnus Ollfors  
    Pearl Norge AS
  • Amund Skaar-Hval  
    Capgemini Norge AS
  • Vegard Schei Garberg  
    Power International AS
  • Vanessa Glemby  
    itelligence
  • Runar Kletvang  
    Nets Branch Norway AS
  • Freddy Hafskjold  
    Statkraft AS
  • Erik Jørgensen  
    Forsvaret
  • Joakim Löves  
    SBN-Adfahrer AB
  • Martin Brownsword  
    SBN-Adfahrer AB
  • Svein Kolden  
    Basis Consulting
  • Carlos Canales  
    Forsvaret
  • Jacob Prescott  
    Forsvaret
  • Elena Isaksen  
    Capgemini Norge AS
  • Anne Kråkenes Varne  
    Equinor
  • Unni Sæther  
    Equinor
  • Ivar Hove  
    Institutt for energiteknikk
  • Karl Olav Gravdal  
    Kværner
  • Jon Anders Lundh  
    Statkraft AS
  • Geir Pettersen  
    Institutt for energiteknikk
  • Øyvind Reinsberg  
    Nets Branch Norway AS
  • Roy Eidset  
    Statkraft Energi AS
  • Øystein Fuglestad  
    Matiq AS
  • Gunnar Freyr Gunnarsson  
    NorgesGruppen Data AS
  • Bernt Bakken  
    SBN - Adfahrer AB
  • Stig Halvorsen  
    Pipelife Norge AS
  • Ronny Kolberg  
    Bouvet Norge AS
  • Kirsti Tagge  
    Zalaris Consulting AS
  • Tilde Brunnberg  
    Equinor
  • Mette Enoksen  
    Equinor
  • Irene R Røssland  
    Equinor
  • Eva-Maria Fahrer  
    SBN-Adfahrer AB
  • Kristoffer Loftesnes  
    Arcus-Gruppen AS
  • Kjell Jensen  
    Arcus-Gruppen AS
  • Espen Leknes  
    itelligence
  • Didrik Arstad  
    SBN - Adfahrer AB
  • Erik Lindblom  
    Arcus-Gruppen AS
  • Holger Lämmel  
    Norsk Hydro AS
  • Erlend Nygård  
    Arcus-Gruppen AS
  •