Akselera ble startet i 2006 av konsulenter med lang og variert erfaring innen forretningsrådgivning, prosjektledelse, prosessforbedring, og SAP/ERP-implementering. I dag teller vi 35 ansatte og har kontorer i Oslo, Bergen og Helsinki. Våre kunder er store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Vår bedriftskultur er preget av samarbeid, respekt, deling og åpenhet. Vi jobber tett sammen med våre kunder og følger ofte prosjektene hele veien, fra tidlig konseptfase til gjennomføring, for å sikre reell og varig verdi for kunden. Mange av våre kunder er i gang med store digitaliserings- og endringsprosjekter der SAP løsninger er sentrale for å oppnå ønsket forretningsmessig effekt. Mange står også overfor valget om en oppgraderings eller re-implementerings prosess til SAP S/4HANA. Akselera har spisskompetanse innen SAP og vi har vært involvert i flere SAP S/4HANA prosjekter de siste årene. Våre SAP-rådgivere har solid forretningsforståelse og lang erfaring med gevinstrealisering. Vi overfører dine forretningskrav til tekniske system løsning som bidrar til større automatisering, økt produktivitet og prosess orienterte løsninger med lang levetid. Vi støtter og prosjekter dere kunde mangler nødvendig ekspertise, erfaring eller kapasitet. 

SAP Supply Chain Management

Våre SAP-rådgivere har lang og dyp erfaring innenfor logistikk, planlegging og produksjonsprosesser i S/4HANA, SAP ECC, SAP SCM APO og SAP IBP. Vi jobber sammen med kunden i alle prosjektets faser – prosessdesign, bygging og konfigurasjon, testing og go-live & support. Flere av våre konsulenter sitter spesialkompetanse på flere områder innen logistikk og produksjon:  

  • Prognoser og materialplanlegging (Sales & Operations Planning )
  • Inter-company prosesser og skatteimplikasjoner 
  • Integrasjon mot produksjonssystemer (MES, SCADA) og lagerstyringssystemer 


SAP Finans

Våre konsulenter har god erfaring innen finans- og økonomistyringsprosesser i S/4HANA og SAP ECC. Vi har kompetanse med konfigurering av S/4HANA og SAP ECC. Vi jobber ofte med implementerings- og forbedringsprosjekter og omformer CFO/økonomiansvarliges behov til en SAP-løsning som støtter virksomhetens styringsmodell. Våre konsulenter har god kompetanse med S/4HANA rapporteringsverktøy for finans- og økonomistyringsprosesser slik som SAP Analytics Cloud.

Ta gjerne kontakt med en av våre SAP-spesialister for å høre mer om hva Akselera kan bistå med:
 

Eivind Kolderup
Eivind Kolderup 
Focus SCM
Email
+47 473 72 339
Bernt Christian Vedeler
Bernt Christian Vedeler 
Focus SCM
Email
+47 908 26 904
 
Geir Kronkvist
Geir Kronkvist
Focus SCM
Email
+47 924 22 642
 
Gertjan Ophof
Gertjan Ophof
Focus SCM & PLM
Email
+47 473 85 905
 
Ingeborg Lootz
Ingeborg Lootz
Focus SCM
Email 
+47 993 51 88
 
Magnus Sønsteby
Magnus Sønsteby
Focus Finance
Email 
+47 957 84 099
 


 

Les mer om våre tjenester på vår hjemmeside www.akselera.com.