Ciber Norge AS er et anerkjent konsulentselskap med dyktige og stolte medarbeidere i et personlig og skapende miljø. Gjennom virksomhetsforståelse, åpenhet og integritet hjelper vi kundene våre til suksess. Vi er resultatorienterte, men også en trygg og god samarbeidspartner. I Ciber Norge AS er vi 140 ansatte og holder til sentralt Oslo.

Som SAP partner har vi spesialisert oss på Retail hvor vi har opparbeidet oss en betydelig bransjeerfaring. Våre løsningskonsepter dekker hele verdikjeden, fra grossist til detaljist og faghandel; fra innkjøp til sluttkunde. Våre leveranser baseres på standard programvare fra SAP, en helintegrert forretningsløsning fra markedslederen innen ERP. Med SAP hjelper vi deg å styre alt fra økonomi, personal, innkjøp, lager, logistikk, produktutvikling og bedriftstjenester til kunderservice, salg og markedsføring.

Ciber Norge AS er sertifisert SAP Partner Center of Expertise (PCoE). Dette betyr at vi kan ta ansvar for support og lisensvedlikehold på vegne av SAP. Sertifiseringen gir våre kunder og samarbeidspartnere trygghet på Ciber Norge AS sin ekspertise og organisasjon.

www.ciber.no