Administrering av varsler for innleid/ikke-lønnet personell


Posted by Joakim Löves on 28/04/2022 10:18

Sariba

Av Joanna Kate Calulot

Det at innleid/ikke-lønnet personell leverer både arbeid og tjenester til bedrifter, på en ikke-permanent basis, er et kjent faktum, i svært mange bedrifter.

Men det å administrere denne typen medarbeidere er ikke nødvendigvis like enkelt, og det er i alle fall annerledes enn å administrere fast ansatte. Vi i Sariba er godt vant med å jobbe med oppsett av SAP SuccessFactors, og i svært mange SuccessFactors Employee Central-prosjekter, bes vi om å sette opp varsler. Disse varslene er ofte knyttet til ansettelser, fratredelser og sluttdatoer på kontrakter.

Å sette opp slike varsler får vi enkelt til, men hvordan kan vi gjøre det tilsvarende for innleide/ikke-lønnet personell? I motsetning til fast ansatte er deres start- og sluttdato ofte kontrollert av en arbeidsordre.

For å få til dette, er det flere ulike faktorer du både må overveie og ta stilling til. For å forenkle det hele har vi delt det opp i tre steg vi mener du må ta for å komme i mål med varsler for innleid/ikke-lønnet personell. Følger du disse, vil du kunne sette opp varsler, for nettopp eksterne/innleid personell basert på arbeidsordre:

  1. Opprett regler avhengig av når meldingen skal sendes ut (f.eks. 15- eller 30-dager før arbeidsordrene utløper)
  2. Identifiser hvem som skal motta varslene
  3. Definer innholdet i varselet som skal sendes ut til mottakerne.

Marita Johansen  

SuccessFactors tilbyr et stort utvalg av funksjoner som forenkler og forbedrer din arbeidshverdag. Vi guider deg gjerne gjennom mulighetene, og skreddersyr endringer tilpasset dine behov. Kontakt oss og vi hjelper deg igang.

Marita Johansen
Consultant Manager/Senior Manager Solutions
KONTAKT OSSSariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba