Analytics - Meld deg på nettmøte i SIG for SAC 23. mars 2021


Posted by Didrik Arstad on 25/02/2021 15:44

Programmet for vårt virtuelle nettmøte i faggruppe eller SIG (Special Interest Group) for SAC (SAP Analytics Cloud) er nå klart og vi gleder oss til å ønske velkommen til en interessant dag i kunnskapsdelingens ånd for alle medlemmer av SBN. 

Som tidligere nevnt, ingen betingelse at du eller ditt selskap benytter SAC i dag, men at dere ønsker å bli kjent med eller bli orientert om hva som ligger av muligheter i dette for SAP viktige, strategiske produkt. I en tid hvor fokus etter hvert dreier seg mot hvor enkelt og hvor raskt man kan få tilgang til data for beslutningsstøtte, gjelder det å kjenne til mulighetene som finnes med den teknologien man har og ikke minst den teknologien man kanskje burde ha. 

Programmet denne dagen er i praksis delt i 2:

  1. En del som viser en konkret brukercase av SAC hos Norsk Hydro og hvordan Bouvet har utviklet sitt tjenestekonsept for SAC for å lette innføringen SAC.
  2. En del som er en kort introduksjon til SAC og en påfølgende hands-on workshop hvor deltagerne får mulighet til å lage egne dashboards med link til ulike datakilder, inkludert å sette opp  live connection. I denne workshop blir man også kjent med "Smart Functions" og SAP Datawarehouse Cloud.


Her kan du lese mer om hele programmet samt registrere deg for deltagelse => https://sbn.no/no/catalog/products/sbn-sap-analytics-cloud-2021

Hvis du ikke selv har anledning til å delta, kan du kanskje hjelpe oss med å markedsføre dagen til andre i egen organisasjon, som kanskje kan ha glede av å delta.

Vi vil også gjerne minne deg på at vi har satt av en dag i juni til Analytics og håper å kunne presentere et program med stor grad av aktualitet for våre medlemmer. Vi er samtidig opptatt av å få innspill til temaer og bidrag. 
https://sbn.no/no/catalog/products/sbn-analytics-function-day-2021

Har du spørsmål om dagen eller om faggruppen SAC eller om SAC i SBN, ta gjerne kontakt med undertegnede eller Sveinar Urstad i Equinor.

Sveinar UrstadSveinar Urstad
Principal Analyst F&C Business Architecture & Processes
GBS FC FS
Equinor ASA
+47 99625185
surs@equinor.com
LinkedIn

 

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 90562921
da@adfahrer.com
LinkedIn


 


More news in the same category

Tags: bouvet, finance, analytics, sap, sap knowledge