Automatisering av skattefritak for gaver i SAP Lønn


Posted by Joakim Löves on 21/04/2021 09:03

Sariba

Skattefritak for gaver uten spesiell anledning er ikke noe nytt, men i år gir to endringer i regelverket muligheten for betydelige kostnadsbesparelser for mange arbeidsgivere. Den første endringen går ut på at kravet om en generell ordning er fjernet. Det vil si at du ikke lenger trenger å gi gaver til alle ansatte for at skattefritaket skal gjelde, og du trenger heller ikke å gi samme gave til alle. Den andre endringen som nå iverksettes er at beløpsgrensen økes fra 2.000 kroner til 5.000 kroner.

Skattefritak for gaver – hva omfattes?

Ordningen for skattefritak for gaver uten spesiell anledning kan benyttes på alle typer skattepliktige naturalytelser. Dette omfatter blant annet:

  • Elektronisk kommunikasjon
  • Personalforsikringer
  • Rentefordel av lån i arbeidsforhold
  • Personalrabatter
  • Abonnement på helsestudio

Dette vil si at du kan gi dine ansatte eksempelvis helt eller delvis skattefri dekning av elektronisk kommunikasjon, personalforsikringer, kollektivkort, abonnement på treningssenter, eller billetter til konsert- eller andre kulturarrangementer. Dette er noe som vil være aktuelt for svært mange arbeidsgivere.

For å håndtere denne endringen på en enkel og smart måte vil vi anbefale deg å bygge inn en mekanisme i lønnsavregningen som omgjør slike skattepliktige fordeler til trekkfrie, inntil den årlig grensen på 5.000 blir nådd for hver enkelt ansatt. På denne måten kan du benytte deg av de nye mulighetene regelverket har å by på, uten at det krever ekstra administrasjon og oppfølging.

Vi i Sariba har designet nettopp en slik løsning for automatisering av skattefritak for gaver i SAP Lønn, en løsning som er enkel å både iverksette og å ta i bruk. Vi merker rett og slett hvilke skatte- og avgiftspliktige lønnarter som skal inngå i denne behandlingen, og i lønnsskjemaet bygger vi inn et par regler som omgjør skattepliktige lønnarter til trekkfrie inntil årlig grense blir nådd. Høres enkelt og smart ut, ikke sant? Det er fordi det er det!

Ta kontakt med Marita Johansen og vi hjelper deg i gang.

Marita JohansenMarita Johansen
Consultant Manager
Sariba 


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba