Digital North 2.0 - Fremme grønn økonomisk vekst og bærekraftig utvikling


Posted by Eva-Maria Fahrer on 28/01/2021 14:34

Baserer nordisk digital satsing på globale supertrender.

Digital North 2.0 fører forhåpentligvis fra ord til handling, sier SAP Norge-sjef Stefano Holguin.

Digital North 2.0 erklæringen fra oktober 2020 er godtatt av de skandinaviske landene, og setter den politiske retningen for landenes digitaliseringsarbeid frem til 2024. Erklæringens tre hovedmål er:

  • Øke mobiliteten og integrasjonen av den nordisk-baltiske regionen ved å tilby et felles område med digitale løsninger på tvers av grensene
  • Fremme grønn økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i den nordisk-baltiske regionen gjennom datadrevet innovasjon og en rettferdig dataøkonomi, hvor data deles og gjenbrukes på en effektiv måte
  • Fremme nordisk-baltisk ledelse for en bærekraftig og inkluderende digital omstilling både i EU/EØS og internasjonalt*

SAP Norge-sjef Stefano Holguin sitt debattinnlegg om Digital North 2.0  i Finansavisen, på linken her: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/01/24/7610597/sap-norge-sjef-baserer-nordisk-digital-satsing-pa-globale-supertrender


Digital North 2.0 is a part of Presidency of the
Nordic Council of Ministers in 2021

The nordic goverements working togeter. Together the Nordic goverments and countries are stronger and wiser than we are individually. This is one of the fundamental theses of the Finnish programme for the presidency of the Nordic Council of Ministers in 2021.

See Sanna Marin, Prime minister Finland share her and Finlands vision for their presidency. The programme is based on the vision for Nordic co-operation, which states that the Nordic Region shall be the most integrated and sustainable region in the world. The programme for 2021 draws up guidelines for active co-operation on the creation of a greener, more competitive, and more socially sustainable Nordic Region. Read more on this link https://www.norden.org/en

 

Minner også om SBN, SAP og Deloitte webinar;
Climate - How your company creates a difference
19.
Februar. Mer info og påmelding på link og neden.

https://sbn.no/no/catalog/products/Climate-How-your-company-creates-a-difference

 

Bernt BakkenBy Bernt Bakken, fra Finansavisen

More news in the same category

Tags: it, hana, projects, supply chain