Fra EDI til Peppol og 100% elektronisk


Posted by Eva-Maria Fahrer on 04/06/2020 16:30

Alumeco's vei til en nettverksstrategi for å kommunisere med kunder og leverandører - fra EDI til Peppol og 100% elektronisk

Alumeco og Bjarne Breinbjerg er en av våre ivrigste deltagere på arrangementer i SBN regi. Denne gangen vil Bjarne sammen med representanter fra Pagero selv snakke om et veldig spennende program hos Alumeco for å kunne kommunisere 100% elektronisk med sine leverandører samt distribuere alle sine utgående fakturaer digitalt via Pagero's nettverk.
 
EHF, Peppol, EDI og elektronisk utveksling av dokumenter er antagelig ikke det mest sexy temaet i mange selskaper, men vi som kjenner dokumentene på kroppen, vet hvilken uendelig stor fordel det er å kunne motta eksempelvis fakturaer elektronisk eller for den saks skyld å kunne kommunisere helt elektronisk med våre "Business Partners".
 
Nå har ikke dette vært så enkelt eller økonomisk fordelaktig med SAP som grunnsystem og vi vet også at det har vært og er "mange veier til Rom" når det gjelder digitalisering av både inngående og utgående dokumenter.
 
SAP har introdusert Digital Compliance, en serie løsninger for å kunne kommunisere elektronisk med andre til og fra SAP. For noen er det å bli et aksesspunkt, hvilket er tilfelle ved å benytte SAP Digital Compliance, ikke attraktivt pga etterlevelse av mange krav. Andre har søkt å nå ut til bl.a. sine leverandører via SAP Ariba, mens andre finner denne løsningen for dyr.
 
Kanskje du og din arbeidsgiver kan ha interesse og glede av å høre hvordan Alumeco har benyttet en nettverksstrategi for å forbedre sin innkjøpsprosess respektive inngående bilagsprosess.
 
Her får du mer informasjon om dette webinaret i regi av SBN i samarbeid med Pagero:
 https://sbn.no/no/catalog/products/sbn-webinar-alumecos-journey-to-a-network-strategy-for-a-cost-efficient-p2p-processes

Didrik ArstadHilsen

Didrik Arstad, SBN

 

 

More news in the same category

Tags: finance, analytics, pagero