Har du kontroll på overtid og mertid i din bedrift?


Posted by Joakim Löves on 27/04/2021 13:41

Sariba

Å manuelt skulle ha kontroll på overtid og mertid i en bedrift med flere enn 2 ansatte vil vi påstå er en utfordring. For hvordan skal du holde kontroll på hvor mange overtidstimer dine ansatte har jobbet? Og hvor mange timer er det egentlig til de passerer grensen for overtid for en uke, eller for en 4 ukers periode, eller for et år?

Å ha kontroll på dette med overtid og mertid er uhyre viktig av flere grunner. For det første er det ditt ansvar, som arbeidsgiver, å passe på at de ansatte ikke jobber mer enn det de skal. Dette er viktig med tanke på de ansattes både fysiske og mentale helse. For det andre er det forbudt at ansatte jobber mer enn de grensene som er satt i arbeidsmiljøloven. Så, hvordan skal du følge opp dette? Det første du må gjøre er å sette både deg og dine ansatte inn i de gjeldende reglene. Det er ikke slik at de ansatte står fritt til å jobbe overtid, selv om de har en travel arbeidshverdag. Overtid er faktisk noe som skal avtales, eventuelt pålegges av deg som arbeidsgiver.

Det neste du må gjøre er å sørge for at du har et system som følger opp dette for deg. Det finnes sikkert mange helt ok timeregistreringsløsninger, som kan telle antall timer for deg. Men hadde det ikke vært flott med en løsning som faktisk gir deg varsler på hvordan de ansatte ligger an, både på ukes, måneds og årsbasis? De gode nyhetene er at denne løsningen finnes! Overtidsrapporten i SAP er utviklet nettopp for å holde styr på dette med mertid og overtid for deg. Vi i Sariba har satt opp denne rapporten for mange kunder i årenes løp, og har sett at vi ved å tilføre litt ekstra funksjonalitet vil kunne gjøre den enda bedre. Så det har vi gjort!

Når du tar i bruk Saribas overtidsrapport får du en enkel, intuitiv og effektiv oppfølging av overtid i forhold til Arbeidsmiljøloven. Rapporten er fleksibel og kommer med en rekke funksjoner og muligheter. Noe av det som gjør den ekstra god å ta i bruk er den tydelige merking av grønt, gult og rødt nivå. Fargekodene gir deg en rask og intuitiv innsikt i hvordan hver av de ansatte ligger an i forhold til grensene som er satt opp. Rapporten lar seg også enkelt tilpasse din bedrifts behov uten programmering!

Rapporten for overtid og mertid er enkel å sette opp, og lar deg definere:

 • Standarder for uketimetall og årstimetall
 • Grenser for overtid etter loven
 • Hvilke koder for tilstedeværelse som skal medregnes
 • Faktor for vaktordning
 • Egne tekster for epostvarsler
 • Hvordan du kan identifisere ansatte med utvidet grense

Sariba
Her er et eksempel på resultatet av rapporten

 

Valgmuligheter ved kjøring

 • Fleksibelt utvalg av medarbeidere – hvem skal du kjøre rapporten for?
 • Rapporteringsperiode – Hvilke periode vil du kjøre rapporten for?
 • Varsel i forhold til overtid pr dag, uke og/eller 4 uker rullerende
 • Varsel i forhold til akkumulerte timer hittil i år mot valgt dato
 • Ulike sorteringer, f.eks. grad av overskridelse
 • Automatisk varsel til ansatt
 • Kopi av varsel til andre, f.eks. HR


Ønsker du å vite mer om Saribas overtidsrapport, eller at vi skal vise deg hvordan den fungerer er du velkommen til å ta kontakt med Marita Johansen.

Marita JohansenMarita Johansen
Consultant Manager

Sariba

 


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba