Hør siste nytt om hva SAP gjør for å sikre personvern i sine HR applikasjoner.


Posted by Bernt Bakken on 15/09/2022 10:19

Bli med 21. september, på den virtuelle SBN-dagen ‘Data Security and GDPR’ og hør SAP eksperter fortelle hva de gjør for å sikre personvern både i SuccessFactors og SAP HCM for S/4 HANA. På denne dagen stiller SAP med et team eksperter (fra både Europa og USA) som ledes av Edel Horan (Chief Product Owner Data Protection and Privacy).  


Dagen vil også inneholde mange andre interessante innlegg. Våre SBN-medlemmer; NorgesGruppen og Equinor vil dele erfaringer med GDPR-arbeid fra egne bedrifter.
Våre SBN-partnere: Sariba, EPI-USE Labs, TJC Group og Proceed vil fortelle om erfaringer fra prosjekt de har jobbet med og om verktøy som brukes.
Mer info om agendaen og påmelding

Mer info om agendaen og påmelding


Hvis har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt.

Bernt BakkenBernt Bakken
Head of HR, Remuneration
SBN - SAP Brukerforening i Norge
bb@adfahrer.com,
+47 480 34 248

 


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sap, sap knowledge