Hvorfor du  bør delta på Finance Function Day


Posted by Eva-Maria Fahrer on 20/05/2021 10:06

Hvorfor du  bør delta på Finance Function Day 26. mai

Dette er kanskje de viktigste grunnene til at du bør delta på Finance Function Day eller Økonomifunksjonens Dag:
 

  1. Kan S/4 bli et springbrett til å møte stadig nye elektroniske krav på området "tax compliance"?
  2. Hvordan kan jeg etterleve krav til ny digital mva-rapporting fra 2022 for Norge og også møte ditto krav i andre land, hvor jeg opererer?
  3. Wintershall DEA, Bang & Olufsen, Lois Poulsen, 3 kunder forteller om sine reiser hhv. mot SAP S/4Hana fra et finanseperspektiv, en "touchless" invoice-2-Pay prosess og en komplett digitalisering av inngående og utgående fakturaprosesser.
  4. Du får en oppskrift på hvordan du kan gå frem for å utnytte S/4 og særlig universal journal til å få lønnsomhetsperspektiv på kunder, produkter etc..
  5. Det er vanskelig å måle resultater uten å ha noe å måle mot, altså blir planlegging les budsjettering og langtidsplanlegging viktig. Du får høre hva Accenture tenker omkring "intelligent enterprise planning" og hvordan det er tenkt at SAP Analytics Cloud skal hjelpe deg i den forbindelse.
  6. I en tid med stadig hyppigere, raskere og mer omfattende endringer nytter det ikke med resultatrapportering uker etter at perioden er gått ut. Selskaper i dag snakker om resultatrapportering ut i fra et forretningsperspektiv og konsolidert som et non-event. Hør hva SAP tenker omkring sin moderne Økonomisystem-platform for å realisere det de kaller "effective business steering"

 
Kanskje passer det ikke tidsmessig, kanskje er ikke alle temaene like relevant for deg, kanskje må du prioritere andre ting, men husk at du kan ta del i dagen etter behov og du kan også delta "on demand" senere ved å følge lenken for dagen under Arrangementer på hjemmesiden vår.

Har du ikke hatt tid eller anledning til å sjekke ut hele agendaen, så håper vi du tar deg tid og ser om det kan være temaer av interesse. Eller du kan kanskje gjøre andre i din bedrift med interesse for Finance oppmerksom på dette arrangementet
 
Sjekk ut den konkrete agendaen for Finance Function Day og melde deg på her =>
SBN Finance Day Som er en virtuelle nettkonferanser med mulighet for å hoppe inn og ut samt få alt i reprise senere
 

 

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 90562921
da@adfahrer.com
LinkedIn


 More news in the same category

Tags: finance, analytics