Høyskolen Kristiania og Sariba inngår samarbeid


Posted by Joakim Löves on 15/05/2022 11:05

Sariba

Høyskolen Kristiania og Sariba inngår samarbeid: Sammen forbereder vi studentene på arbeidslivet!

Våre ansatte og deres kompetanse er det aller viktigste vi har. Derfor står alltid kompetanse og kompetansedeling på agendaen hos oss i Sariba. Vi er såpass opptatt av dette at det faktisk står nedtegnet i vår personalhåndbok at det skal være utviklende og jobbe hos oss (det skal også være krevende og gøy!)

I tillegg har vi fokus på at Sariba er mer enn en arbeidsplass. Hos oss er det godt å jobbe, det er høyt under taket og det er plass til hver og en av oss. Det er en grunn til at vi snakker så mye om Saribafamilien. Så langt vil vi tørre å påstå at vi har lykkes godt. Hos oss finner du personer av alle kjønn, i ulike aldre, i forskjellige livssituasjoner, plassert både i og utenfor storbyer, både i og utenfor Norges grenser.

Men hvordan sørger vi for at vi har det slik om 5, 10 og kanskje 15 år? Hvordan legger vi til rette for at Saribafamilien vokser, og at vi fyller på med kompetente, fremoverlente og engasjerte kollegaer?

Vi vil veldig gjerne rekruttere nyutdannede HR- og teknologistudenter som kan gå rett ut i jobb hos oss, men er det realistisk å forvente at disse faktisk vet hva som møter de i arbeidslivet, hvis vi ikke involverer og engasjerer oss?
 


Lionel Layerle  

Jeg er veldig stolt over at vi som aktør i HR-bransjen, nå har tatt en aktiv del i å forberede fremtidens kollegaer på arbeidslivet.

Lionel Layerle, CEO Sariba.Et vinn-vinn-samabeid

Med dette som bakteppe har vi i Sariba inngått en samarbeidsavtale med Høyskolen Kristiania. Målet er å utvikle en relasjon med fokus på løsninger og prosjekter som gir en vinn-vinn-effekt for begge parter. Vi vil bidra som en praktisk samarbeidspartner i studentenes prosjekter, og vi vil også være behjelpelige i noen av studentenes bachelor- og masteroppgaver. Vi vil også tilby praksisplasser for studenter med relevant bakgrunn, i tillegg til at vi har opprettet vårt helt egne trainee-program.

Avtalen ble inngått tidligere i år, og samarbeidet er allerede godt i gang. Så langt har vi 12 studenter jobbet med å utvikle prototyper og ideer til nye produktmuligheter i faget «Endring og innovasjon i praksis».

Praksisnær og studentaktiviserende undervisnings ved Høyskolen Kristiania

Studieprogramleder for HR Tech på Høyskolen Kristiania, Arne Bjøntegaard, har følgende å si om samarbeidet:

«Høyskolen Kristiania ønsker at studentene skal oppleve praksisnær og studentaktiviserende undervisningsopplegg. Vi satser også sterkt på problembasert undervisning der studentene må jobbe selvstendig med relevante problemstillinger fra næringslivet. For oss har det derfor vært helt perfekt at 12 studenter i emnet «Endring og innovasjon i praksis» de siste månedene har jobbet intenst med å utvikle prototyper og ideer til nye mulige produkttilbud for Sariba. Studentene er kjempefornøyd med støtte og tilrettelegging underveis og skal de neste ukene underbygge sine løsninger faglig med teori fra selvvalgt pensum. Høyskolen Kristiania håper at dette skal være starten på et fremtidig godt faglig vinn-vinn samarbeid med Sariba!»

Et samarbeide for fremtiden

Daglig leder i Sariba, Lionel Layerle, er ansvarlig for avtalen fra Sariba sin side. Han er veldig fornøyd med samarbeidet:

«Jeg er veldig stolt over at vi som aktør i HR-bransjen, nå har tatt en aktiv del i å forberede fremtidens kollegaer på arbeidslivet. Det føles helt riktig at vi tar vår del i deres utdanningsløp, og jeg ser med stor glede at studentene ved Høyskolen Kristiania er både fremoverlente, engasjerte og faglig dyktige. Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet av deres oppgaver, og til det videre samarbeidet. Jeg håper selvsagt at studentene ser hva slags organisasjon Sariba er, og at vi kan være en potensiell arbeidsgiver for de, etter endte studier. Jeg håper også at de ønsker å søke seg inn i vårt Trainee-program».

Har du spørsmål til samarbeidet er du mer enn velkommen til å kontakte oss for mer informasjon.


https://www.sariba.com/om-oss/ledige-stillinger/trainee-program/

Sariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba