Økonomifunksjonen i endring - nytt webinar til ettertanke


Posted by Eva-Maria Fahrer on 18/11/2020 21:52

Webinar: Intelligent Automatisering innen Finance 
– Hva skjer og er aktuelt for deg som kjører SAP?
- fredag 4. desember 1030 - 1130

Innoteam Finance & Analytics fortsetter å sette fokus på Økonomifunksjonen i endring i lys av den teknologiske utvikling og endrede forventninger til Økonomiavdelingen samt ikke minst rollen til CFO som driver av den digital transformasjon. 

Nå er det ikke slik at anatomien til Økonomifunksjonen ikke har endret seg over tid. Med skam å melde er det antagelig nærmere 40 år siden undertegnede hørte Bo Hjort Christensen, guruen på ERP-systemer i Norge, snakke om at økonomisjefen måtte slutte å bare være ordremottager og ta mer ansvar for den strategiske utviklingen av bedriften.

Selv har jeg vært med på og ledet store omstillingsprosjekter for økonomifunksjonen med utgangspunkt i teknologi for både Orkla Media og Aker Solutions, hvor de underliggende driverne både har vært mer effektivitet, men ikke minst mer verdi ut av hva økonomifunksjonen skal levere. 

Sist under årets høstkonferanse hørte vi Accenture's tanker om den nye anatomien til økonomifunksjonen og overgangen fra et økonomiforvalteransvar eller å holde orden i eget hus til å bli en pådriver og driver av digital omstilling og en strategisk partner og rådgiver for virksomheten. Og rollen til CFO skulle inkludere også funksjon som en verdiarkitekt bl.a. med fokus på hvordan bruke data for å skape verdi for egen virksomhet.

Og et bærende budskap i dette innlegget var at migrering til SAP S/4 ikke er en ren teknisk øvelse, men en driver og katalysator for transformasjon også for Finance og at Finance og særlig CFO må spille en viktig rolle som pådriver og eier av dette prosjektet.

Her er en lenke til opptak og underlag fra Accenture's bidrag under høstkonferansen:
https://sbn.no/no/catalog/products/sbn-conference-2020

Ikke overraskende er det også andre store konsulenthus, som tenker og vurderer i disse baner. I dette aktuelle webinaret vil EY Consulting/EY Skye hevde at for å posisjonere seg som en strategisk forretningspartner, som proaktivt gir innsikt i sanntid og i større grad støtter kommersielle beslutninger, må økonomifunksjonen ta i bruk innovativ teknologi.

Her vil EY dele sine perspektiver på hva som kjennetegner fremtidens økonomifunksjon og hvordan teknologier som RPA og tilhørende kognitive løsninger kan bidra til å skape fremtidens økonomifunksjon.

Her kan du lese mer om innholdet i webinaret: 
https://sbn.no/catalog/products/Intelligent-Automatisering-innen-Finance-2020

Vi håper og tror at temaene er av stor interesse for alle som har sitt virke i en økonomifunksjon og skulle ikke din CFO lese eller ha tilgang til SBN, kanskje kan du gi ham eller henne et lite vink.
 

Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Didrik Arstad

Didrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge

Mob: +47 90562921
Epost: 
didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

 

More news in the same category

Tags: ey skye, finance, analytics