Hvorfor du bør delta på Finance Day 27. Mai og Analytics Day 10. juni


Posted by Didrik Arstad on 20/05/2020 10:03

Hvorfor du  bør delta på

(begge som virtuelle nettkonferanser med mulighet for å hoppe inn og ut samt få alt i reprise senere)

Det er 3 hovedtemaer for dette årets Finance Function Day eller Økonomifunksjonens Dag:

  1. Et overordnet perspektiv på hvordan SAP og den nye teknologien med real-time finance, full transparens, continuous accounting, nye brukergrensesnitt, RPA og Machine Learning vil kunne endre måten vi styrer våre selskaper på allerede i dag. Hvordan støtter SAP CFO og Økonomifunksjonen.
  2. Continuous Accounting eller hvordan hele periodeavslutningsprosessen blir en helt annen med mulighet for å gjøre "tradisjonelle periodeavslutningsoppgaver" kontinuerlig underveis i perioden med grunnlag i teknologien og funksjonaliteten i SAP S/4Hana. Både Universal Allocation og Accruals Management er eksempler på funksjonalitet som leveres med dagens versjoner av SAP S/4 Hana som inngår i denne tenkningen. Det samme gjelder Group Reporting (konsolidering) som ses på som en del av periodeavslutningsprosessen og denne gangen blir presentert med en use case.
  3. Eksempler på migreringer til SAP S/4Hana med spesiell vekt på Finance. Vi får høre om Project One, Orkla's migreringsreise til en felles SAP S/4 Hana løsning for Konsernet fra et økonomiperspektiv og  konkrete eksempler fra 2 greenfield-migreringer gjort av Pearl og XAC og hvilke erfaringer som kan høstes fra disse. I tillegg får vi høre hva det vil si å bruke SAP «out of the box» og kjøre alt på Fiori.

Et lite, men veldig viktig tilleggstema for noen gjelder JVA eller Joint-Venture Accounting, hvor produkteier vil presentere innholdet i den pakken som er levert med SAP S/4 Hana Joint Venture Accounting (JVA) On-Premise Edition 2020 og veikartet videre. 

Sjekk ut den konkrete agendaen for Finance Function Day og melde deg på her => https://sbn.no/no/catalog/products/finance-function-day-2020

 

Sjekk også ut programmet for
Analytics Function Day 10. juni 2020

  • Vi titter også på Augmented Analytics og simuleringer i SAC.
  • Orkla snakker om sine løsninger i SAP BW4/Hana
  • Vi får noen tanker om når det er riktig å bruke hvilke strategier når det gjelder Analytics i et bidrag kalt "Get Started with SAP S/4HANA Embedded Analytics".
  • Elopak representerer ett av selskapene som ennå er i en tidlig fase når det gjelder bl.a. SAC og snakker om "Analytics i Elopak - status og fremtid"

Kort sagt et variert program som forhåpentligvis møter ditt behov for kunnskap og erfaringsutveksling på området Analytics.

Sjekk ut den konkrete agendaen for Analytics Function Day og melde deg på her
=> https://sbn.no/no/catalog/products/the-analyst-function-day-2020

 

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt:

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

 


SBN Finance Function Day


2020-05-27 09:00

Virtual F2F by SBN


At SBN Finance function day the program is highly interesting for people interested in Finance functions supported by SAP systems and third party solutions.

SBN Analyst Function Day


2020-06-10 09:00

Virtual F2F by SBN


Erfaringer av bruk og smarte ting i SAP Analytics Cloud og andre Analyst verktøy i SAP og litt hvordan komme i gang med SAP Analytics Cloud.

SBN Webinar: Automate your Business Processes with SAP Intelligent Robotics Process Automation


2020-05-15 09:00

Webinar by SBN & SAP


Learn how SAP Intelligent Robotics Process Automation (SAP Intelligent RPA) can help your company to achieve best-in-class RPA across SAP- and non-SAP solutions. SAP Intelligent RPA has been released last year with the objective to overcome common issues of RPA tools and help customers on their path to the Intelligent Enterprise.

SBN Webinar: How SAP Concur solutions can help you get Visibility and Control of Business Spend


2020-06-11 09:00

Webinar by SBN & SAP


Visibility and Control of Business Spend, is the first webinar in a series of topics to inspire you and your business on how SAP Concur solutions can be of help to improve processes and reduce cost.

SBN Webinar: Optimize processes and save costs. Preserve cash in Accounts Payable a strong business case based on Celonis


2020-06-09 10:00

Webinar by SBN & Capgemini


A Celonis solution engineer will explain the business case around cash preservation, based on a demo in SAP Accounts Payable. A webinar which will help to find solutions to optimize processes and save costs based on Celonis. 

SBN Master Data Quality focus


2020-05-28 09:00

Virtual F2F by SBN


On this day we learn best practice from each other by sharing experience on how to improve Master Data Quality with and without additional tools to the tools in standard SAP.

SBN Webinar: Accelerate Your Digital Transformation - ERPsim for S/4HANA


2020-06-05 09:00

Webinar by SBN & SAP


Join this live business simulations running on a real SAP S/4HANA system. Join the game ERPsim together with us in SBN  to accelerate Your Digital Transformation. Experience end-to-end process integration and the value of real-time analytics.The game is a simulated business competition.

More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge