Lytt til konkrete erfaringer fra Statkraft om bruk av SAP Enable Now!


Posted by Didrik Arstad on 30/09/2020 11:40

Hvem har ikke følt, bokstavelig talt på kroppen, at opplæring i datasystemer er blitt forsømt eller nedprioritert. Hvem har ikke følt et savn for å få litt hjelp til å bli kjent med nye systemer i en ny jobb. Hvem har ikke tenkt at ved å investere litt tid og ressurser i opplæring i å skrive timelister eller reiseregninger i SAP, så sparer vi masse tid og frustrasjon senere.
SAP Enable Now er et uvurderlig verktøy for å gjøre dine ansatte selvhjulpne i bruk av SAP og andre dataverktøy. Du trenger ikke være Kunnskapsminister eller være organisert med Superbrukere for å forstå hvor elegant SAP Enable Now er med tanke på utvikling av opplæringsmateriale inklusive online kurs og forvaltning av opplæring i din bedrift. Med dette verktøyet formidles læring i bruk og utnyttelse av SAP på en enkel, detaljert og kontinuerlig måte og det bidrar til produktive og fornøyde medarbeidere. Og selv med Fiori, ferdige dashboards og cockpits så trenger de fleste litt støtte og veiledning.
Og kanskje burde man tenke på å sette sammen kurs for alle nyansatte som del av en onboardingprosess.

Så meld deg på og lytt til "erfarne fjellfolk":
Speaker: Amalie Antonette Foss, SAP Consultant hos EY Skye

More news in the same category

Tags: ey skye, finance, analytics, sap knowledge