Ny CTO hos Pearl skal akselerere innovasjon hos kundene


Posted by Joakim Löves on 12/04/2023 15:02

Klare for å øke innovasjonstakten
Pearl ansetter ny CTO for å akselerere innovasjon i Pearl, og hjelpe kundene med å oppdage hvordan de kan ta i bruk ny teknologi. Selv om Pearls kunder er ledende innenfor sine respektive bransjer og gjerne utfordrer etablerte sannheter, skjer det så mye nytt på de ulike skytjenestene at det er vanskelig å henge med og vite hva man bør bruke tid på og ikke. Dette kan Pearl hjelpe de med;

- Den nye teknologien er allerede på plass, og vi ser at det er enormt potensiale for innovasjon og effektivisering. Det finnes mange spennende muligheter som kan gjøre bedrifter mer lønnsomme, det gjelder bare å være klar over disse mulighetene, sier ny CTO i Pearl, Per-Åge Themte.

Ny teknologi skal øke kundenes konkurransekraft
Themte har 17 års erfaring og er opptatt av at kundene skal se mulighetene som finnes i ny teknologi, og hvordan det kan forenkle og forbedre - også tunge, driftskritiske ERP-prosesser. 

- Vi ønsker å bidra til å øke kundenes konkurransekraft gjennom å inspirere dem til å ta i bruk ny teknologi som vil forenkle, effektivisere og øke innovasjonstakten. Og med de mulighetene vi har i dag er det kreativiteten, og ikke teknologien, som setter grenser, sier Themte.

I AI og automatisering ligger det nemlig enorm uutnyttet potensiale innen ERP. Dagens systemer leter igjennom dataene mye raskere enn du er i stand til, og presenterer kun det som er viktig, om så dette er avvik som har oppstått eller KPI-er som er relevant for din rolle. Har du fått det samme avviket tidligere husker systemet hvordan du løste det, og foreslår samme løsning neste gang. Skjer dette mange nok ganger, løser systemet det helt selv, og du kan fokusere på noe viktigere.

Kan innovere uten å bremse pågående forretningsdrift
Skybaserte løsninger lar nå virksomheter innovere i skyen uten å forstyrre kjerneapplikasjonene. Plattformen samler applikasjonsutvikling, data og analyser, integrasjon, automatisering og AI-funksjoner i ett enhetlig miljø.

- Nye løsninger gjør oss og kundene våre i stand til å innovere ved å ta oss bort fra on-prem løsninger og over i cloud, hvor farten og innovasjonskraften øker. Nå kan våre kunder enkelt abonnere på en tjeneste og sett i gang. Så i dag kan kundene våre øke innovasjonstakten uten å bremse den pågående forretningsdriften, og her ligger det mange muligheter, mener Themte.


Per-Åge ThemteKontakt
Per-Åge Themte, CTO Pearl Group
Tlf: 951 67 961
E-post: perage.themte@pearlgroup.no

Pearl
 

Om Pearl
Pearl Group er en av Nordens største partnere innen forretningssystemer (ERP), digital handel, innsikt og CX. Pearl Group består nå av over 370 ansatte fordelt på kontorer i 7 land.

www.pearlgroup.no
  


More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, it, hana, projects, pearl