SAP Analytics Cloud - sett av denne dagen til kunnskapsdeling og inspirasjon


Posted by Cathrine Kjær on 05/02/2020 14:43

På vegne av SBN ønskes velkommen til møte hos Equinor på Fornebu, 18. mars 2020 hvor Sveinar Urstad fra Equinor vil være vertskap for faggruppe for SAC.
 
Alle medlemmer av SBN og alle som har interesse av Analytics, Reporting og/eller SAC, enten man har SAC eller lignende systemer eller vurderer å se nærmere på dette, kan og bør delta.
 
Sammen med Sveinar Urstad fra Equinor, som primus motor for SAC fagruppe og undertegnede arbeider vi fortsatt med programmet. Det som er klart, er at vi får bidrag fra Equinor og deres SAC-prosjekt, Skye vil fortelle om valutahåndtering i SAC og titte litt på hva machine learning biblioteket i SAP kan bety med tanke på SAC, SAP vil snakke om SAC Roadmap, Analytics Designer og Smart Predict. Vi har forespurt en rekke av våre medlemmer og partnere og håper på bidrag fra Statkraft, Itelligence, Elopak og Orkla, bl.a..
 
I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling er verdien av mindre faggrupper eller SIG (Special Interest Groups)  først og fremst at deltagerne, som i tilfelle med SAC Innoteam,  kan legge frem/presentere og diskutere felles problemstillinger og utfordringer i møte med kravene til dem som trenger informasjon for å ta beslutninger og de løsninger som velges til formålet.
 
Sett av dagen allerede nå og meld deg på. Din deltagelse og eventuelt ditt bidrag er det som skal til for å få et levende "Community" på ditt fagfelt.
 
Har du spørsmål, ta kontakt.
 
På vegne av Sveinar Urstad og meg selv.
 
Med vennlig hilsen

 
 Didrik Arstad
 Head of Innovation Team Finance
 SBN - SAP Brukerforening i Norge
 
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge